Mo Chás

Tá an leathanach seo roinnte ina dhá chuid, "Is duine mé..." agus "Ba mhaith liom...".

Sa chuid "Is duine mé..." tá naisc ann chuig eolas do dhaoine atá i gcásanna áirithe, mar shampla, daoine atá faoi mhíchumas nó daoine atá ag tosú gnó. Téann gach nasc sa chuid sin chuig cáipéis fhorbhreathnaithe, seicliosta de sheirbhísí agus teidlíochtaí nó chuig cuid den tsuíomh le heolas ábhartha.

Sa chuid "Ba mhaith liom..." tá naisc ann agus é mar aidhm acu ceisteanna coitianta a fhreagairt ar an tsuíomh seo, mar shampla, conas iarratas a dhéanamh ar cheadúnas tiomána nó conas achomharc a iarradh ar chinneadh Leasa Shóisialaigh. Téann gach nasc sa chuid seo chuig cáipéis nó chuig cuid den tsuíomh le heolas ábhartha.

Page edited: 27 August 2014