Féinfhostaíocht

Gnó a chur ar bun
Breac-chuntas faisnéise nach mór a bheith agat má tá tú ag brath gnó a chur ar bun.

Chun bheith féinfhostaithe
Faisnéis faoi féinfhostaíocht agus cur síos ar na impleachtaí cánach agus dlithiúíl.

Teacht go hÉirinn le infheistiú nó gnó a chur ar bun
Faisnéis do náisiúnaigh choigríche, a áiríonn faisnéis faoi na scéimeanna inimircigh d’infheisteora, fiontraí agus chead gnó.

Foinsí faisnéise ar ghnólacht a thosú
Más mian leat bheith féinfhostaithe, féadfaidh tú cabhair agus tacaíocht a fháil ó roinnt gníomhaireachtaí. Tugtar sa cháipéis seo léargas ginearálta ar na heagraíochtaí agus na foinsí seo faisnéise.

Gnó a dhúnadh nó a dhíol
Faigh eolas faoi na ceisteanna d' úinéir gnó a bhfuil dúnadh nó aistriú gnó os a c(h)omhair. Tugtar eolas ar leachtú, fostaithe, agus dómhainneacht.

Féinfhostaíocht agus dífhostaíocht
An bhfuil do chuid gnó dúnta? An bhfuil tú féinfhostaithe agus is lú obair agus ioncam agat? Faigh amach dá bhfaighfeá íocaíocht leasa shóisialaigh.
This document is in: Leas Sóisialach > Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh > Daoine Dífhostaithe