Anseo atá tú: Baile > Sláinte

Sláinte

Overview Document Cúram Sláinte in Éirinn Is ann do shochair leasa shóisialaigh do dhaoine atá breoite nó le míchumas. Tá íocaíochtaí agus sochair ann do chúramóirí freisin.

Teanga

English

Téigh i dteagmháil linn

Má tá ceist agat a bhaineann leis an ábhar seo, is féidir leat glao a chur ar an tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh 0761 07 4000 (Luan go hAoine idir 9rn agus 8in) no trí bhualadh isteach san Ionad Faisnéise do Shaoránaigh is gaire du