Sláinte

Overview Document Cúram Sláinte in Éirinn
Is ann do shochair leasa shóisialaigh do dhaoine atá breoite nó le míchumas. Tá íocaíochtaí agus sochair ann do chúramóirí freisin.