Bás agus Méala

Life Event Document Nuair a fhaigheann duine bás
Má chaill tú duine éigin a bhí gar duit le déanaí nó má tá aithne agat ar dhuine éigin a chaill duine a bhí gar di nó dó, tabharfaidh sé seo treoir duit ar na nithe nach foláir duit a dhéanamh tar éis bás. Tugann sé achoimre freisin ar roinnt de na seirbhísí stáit agus seirbhísí deonacha atá ar fáil chun tacú leat.