Seicliosta: Daoine dífhostaithe

Má tá tú dífhostaithe nó má tá tú ar tí do phost a chailleadh, féadfaidh tú na liostaí agus na naisc seo a úsáid chun súil a chaitheamh ar na príomhsheirbhísí agus teidlíochtaí atá ar fáil duit.

Tá nasc idir na teidil sa cholún ar chlé de gach mír le roinnt cáipéisí faoin ábhar, agus tá nasc idir iad siúd sa cholún ar dheis le sonraí faoi íocaíochtaí nó seirbhísí sonracha.

Ag éirí dífhostaithe

Íocaíocht leasa shóisialaigh a fháil

Sochar Cuardaitheora Poist

Liúntas Cuardaitheora Poist

Ag éileamh do chleithiúnaí aosaigh

Ag éileamh do chleithiúnaí linbh

Conas síniú a dhéanamh den chéad uair

Scéim Liúntas Forlíontach Leas Shóisialaigh

Íocaíocht eatramhach a fháil

Na híocaíochtaí ar riachtanais eisceachtúla agus phráinneacha

ÁSPC agus cáin

Aisíocaíocht cánacha má tá tú dífhostaithe

Síniú do chreidmheasanna

Cáin ar íocaíochtaí leasa shóisialaigh

Tithíocht

Forlíonadh Cíosa

Forlíonadh Ús Morgáiste

Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta

Tithíocht údaráis áitiúil

Ag fágáil na hoibre – do chuid ceart agus teidlíochtaí

Dlí fostaíochta

Do phost a chailleadh - teidlíochtaí

Cáipéisíocht

P45/P60

Uaireanta nó pá a laghdú

Nuair a iarrtar ort d’uaireanta oibre a laghdú

Asleagan agus obair ghearrthréimhseach

Sochar Cuardaitheora Poist agus obair

Liúntas Cuardaitheora Poist agus obair

Ag filleadh ar an oideachas nó ar an oiliúint

Scéimeanna

Clár ar ais chun Oideachais

Cúrsaí oiliúna SOLAS

Cúrsaí Iar Ard-Teistiméireachta

Springboard

Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais

Ag filleadh ar an obair

Scéimeanna

Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair

Liúntas Fiontraíochta Gearrthréimhseach

Fostaíocht Pobail

Postchúnamh Ioncaim

Scéim Shóisialta Tuaithe

Tús

Clár Socrúchán Oibre FÁS

Gateway

Ag filleadh ar obair

Ag síniú de nuair a thosaíonn tú ag oibriú

Obair pháirtaimseartha

Féinfhostaíocht

Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh (do theaghlaigh ag a bhfuil pá íseal)

Dífhostaíocht fhadtéarma

Íocaíochtaí leasa shóisialaigh

Liúntas Cuardaitheora Poist

Coinníoll an ghnáthchónaithe

Cinneadh a achomharc

Seirbhísí sláinte

Cárta leighis

Cárta Cuairte LG

Sochair bhreise

Saothaisteal

Pacáiste Sochar Teaghlaigh

Liúntas Breosla

Forlíontaí Téimh agus Aiste Bia

Íocaíocht ar Riachtanais Eisceachtúla agus Phráinneacha

Liúntas Éadaí agus Coisbhirt chun Filleadh ar Scoil

Ag déileáil le fiachas

An tSeirbhís Bhuiséadta agus Chomhairle Airgid (MABS)

Ag obair thar lear

Obair dheonach forbartha thar lear agus árachas sóisialta

Ag obair san AE

Ag obair taobh amuigh den AE

Page edited: 26 September 2017