Uchtú, altramas agus máthairionadaíocht

Uchtú Intíre
Cur síos ar an gcóras altamais in Éirinn. San áireamh tá an córas a bhaineann le páiste ag thógáil ar altramas sa tír seo agus ón iasacht.

Uchtú idir thíortha
Cur síos ar an bpóiséas a bhaineann le páistí a uchtú ó thíortha eile agus na riachtanais nach mór do na tuismitheoirí a shásamh.

Sochar Uchtaíoch
Déanann an doiciméad seo cur síos ar an íocaíocht sochar uchtaíoch a íoctar le daoine a chomhlíonann critéir áirithe. Míníonn sé chomh maith conas a ríomhtar an ráta íocaíochta.
This document is in: Leas Sóisialach > Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh > Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh le Teaghlaigh agus le Leanaí

Saoire uchtaíoch
Is féidir le daoine a uchtaíonn leanaí, saoire oibre a thógáil. Tugtar saoire uchtaíoch ar seo. Cad is brí le seo? Agus conas is féidir leat iarratas a chur isteach ar shaoire uchtaíoch?
This document is in: Fostaíocht > Cearta agus Coinníollacha Oibre > Saoire agus laethanta saoire

Altramú
Sa doiciméad seo déantar cur síos ar na cinéalacha cúram altramachta in Éirinn.

Máthairionadaíocht
Bealach atá i máthairionadaíocht inar féidir le lánúin nó duine aonair gan aon leanaí chun leanbh a bheith acu. Tuilleadh faisnéise a fháil

Do theaghlach breithe a lorg
Tá cur síos sa cháipéis seo ar an mbealach le do theaghlach breithe a lorg más uchtleanbh a bhí ionat nó má bhí tú ar altramacht ar feadh tréimhse fada.