Iomarcaíocht

Overview Document Forléargas: iomarcaíocht
Cuireann sé síos ar chúínsí iomarcaíochta agus léiríonn sé teidlíochtaí agus cosaintí.

Cáiliú le haghaidh iomarcaíochta
Ní gach fostaí a chailleann a p(h)ost a bheidh incháilithe le haghaidh iomaraíochta Cad iad na rialacha maidir le hincháiliú iomarcaíochta.

Na híocaíochtaí iomarcaíochta
Cur síos ar íocaíochtaí iomarcaíochta agus conas iomarcaíocht reachtúil a áireamh

Nósanna imeachta iomarcaíochta
Tá roinnt nósanna imeachta cosúil le fógra go gcaithfidh an fostóir leanúint nuair atá baill fhoirne á ndéanamh iomarcach. Faigh amach faoi na nósanna seo agus conas atá do chearta leagtha amach sa dlí.

Comhiomarcaíocht
Bíonn comhiomarcaíocht i gceist in Éirinn nuair a scaoileann fostóir roinnt fostaithe óna bhfostaíocht ag an tréimhse chéanna.

Asleagan, obair ghearrthréimhseach agus iomarcaíocht
D’fhéadfá a bheith i dteideal iomarcaíocht a éileamh más rud é gur asleagadh thú nó má bhí tú ag obair go gearrthréimhseach ar feadh tamaill áirithe.

Ceisteanna coitianta maidir le hiomarcaíocht
Ceisteanna coitianta maidir le hiomarcaíocht - faisnéis ó citizensinformation.ie

Cáin ar chnapshuim iomarcaíochta nó scoir
Tá cur síos anseo ar an gcóras le cáin a ghearradh ar chúiteamh a íoctar ina chnapshuim nuair a chailltear fostaíocht. Conas a mheastar an cháin agus cad é do theidlíochtaí?
This document is in: Fostaíocht > Dul ar scor > Cáin ioncaim do lucht pinsin