Ceadúnú Tiománaithe

Do cheadúnas tiomána a athnuachan
Nuair a éagann do cheadúnas tiomána ní mór duit é a athnuachan má tá tú fós ag iarraidh tiomáint.

Iarratas a dhéanamh ar cheadúnas tiomána
Tá tú i dteideal cur isteach ar cheadúnas iomlán tiomána má éiríonn leat i scrúdú tiomána.

Ceadúnais tiomána foghlaimeora le haghaidh carranna agus feithiclí oibre
Ní mór de réir an dlí ceadúnas sealadach tiomána a bheith agat roimh dul ag tiomáint ar na bóithre poiblí.Teastaíonn ceadúnas sealadach freisin leis an scrúdú tiomána a dhéanamh.

Do cheadúnas tiomána nó do cheadúnas foghlaimeora a nuashonrú
Má athraíonn tú d’ainm nó do sheoladh baile, féadfaidh tú do cheadúnas tiomána reatha nó do cheadúnas foghlaimeora reatha a mhalartú ar cheadúnas nuashonraithe.

Ag athsholáthar ceadúnais tiomána Éireannaigh ar cailleadh nó ar goideadh é
Dá mba rud é gur cailleadh nó gur goideadh an ceadúnas tiomána Éireannach is deireanaí agat, is féidir leat ceann ionadach a fháil.

Catagóirí na mótarfheithiclí agus íos-aois na dtiománaithe
Roinntear na mótarfheithiclí in Éirinn ina gcatagóirí éagsúla chun críoch cheadúnú na dtiománaithe.

Ceadúnais tiomána foghlaimeora le haghaidh gluaisrothar
Sula bhfoghlaimíonn tú le gluaisrothar a thiomáint ar bhóthar poiblí in Éirinn, ní mór duit ceadúnas sealadach tiomána a fháil don fheithicil gur mian leat a thiomáint.

Ceadúnais foghlaimeora le haghaidh busanna agus trucailí
Sula dtosaíonn tú ag foghlaim chun bus nó trucail a thiomáint ar bhóthar poiblí in Éirinn, ní mór duit ceadúnas tiomána foghlaimeora a bheith agat don chineál feithicle is mian leat a thiomáint.

Ceadúnais tiomána foghlaimeora le haghaidh leantóirí
Sula bhfoghlaimíonn tú tiomáint agus tú ag tarraingt leantóir atá meáchan níos mó ná 750kg aige, ní mór duit ceadúnas tiomána foghlaimeora a fháil.

Do cheadúnas tiomána a athrú go ceadúnas tiomána Éireannach
Chonas ceadúnas tiomána eisithe i dtír eile a mhalartú ar son ceadúnais tiomána Eireannaigh.

Ceadúnas Tiomána Idirnáisiúnta
Tá cur síos sa cháipéis seo ar an gceadúnas tiomána idirnáisiúnta a thugann cead do dhuine tiomáint i dtíortha thar lear gan aon scrúdú ná iarratas breise a dhéanamh.