Ag obair taobh amuigh den AE

Réamhrá

Is dea-thaithí é a bheith ag obair i dtír eile agus is bealach an-mhaith é chun do thaithí saoil agus do dhul chun cinn sa saol oibre a fheabhsú. Beidh taisteal go háiteanna nua i gceist le hobair taobh amuigh den AE agus is féidir go dtabharfadh sé an deis duit slí beatha nua a thriáil nó scil nó cáilíocht atá agat a fhorbairt. Tá sé tábhachtach a chuimhniú ón tús, áfach, gur féidir leis go leor ama a ghlacadh post a fháil i dtír eile agus go dtógfaidh sé diongbháilteacht agus smaoineamh cúramach agus réamhphleanáil.

Cad a bheith ar eolas agat sula dtéann tú thar lear

Má tá an cinneadh déanta agat go bhfuil tú ag iarraidh oibriú taobh amuigh den AE nó go bhfuil tú dod' chur ann tríd an fhostaíocht atá agat faoi láthair, ní mór duit mar shampla roinnt saincheisteanna tábhachtacha a thógáil san áireamh nach mbeadh ort smaoineamh orthu agus tú ag obair san AE. Mar shampla, is féidir go dteastódh víosa oibre nó ceadúnas oibre uait sular féidir leat tosnú ag obair sa tír atá roghnaithe agat.

Is buntáiste atá ann smaoineamh ar dhifríochtaí eile, ar nós teanga, cultúr agus aeráid. Is féidir go mbeadh difríochtaí suntasacha i gcleachtais oibre, uaireanta oibre agus i mbealaí chun cur isteach ar phost.

Faigh amach eolas faoi thíortha eile

Má tá tír áirithe cinnte agat, ba chóir duit taighde ar na deiseanna agus seansanna oibre a dhéanamh agus á fáil amach an bhfuil gá duit víosa nó cead oibre a bheith agat. Is féidir leat an t-eolas seo go léir a sheiceáil roimh ré tré dul i dteagmháil le hambasáid/consalacht na tíre a bhfuil tú ag taisteal chuici. Tá liosta iomlán de na ambasáide eachtracha in Éirinn le fáil ón suíomh gréasáin Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála.

Is féidir an t-idirlíon agus na páipéir a sheiceáil chun eolas faoi phoist a fháil. Má tá cáilíocht ardoideachais nó breisoideachais agat d'fhéadfá faigh amach an bhfuil do cháilíochtaí aitheanta thar lear.

Téigh i dteagmháil le hambasáid nó le consalacht na hÉireann sa tír ina mbeidh tú ag obair d'fhonn an oiread faisnéise agus is féidir a fháil roimh thaisteal ann duit. (Tá tábhacht faoi leith leis seo maidir leis na riachtanais i dtaobh víosaí iontrála agus cead oibre). Is foinsí eile úsáideacha iad eagraíochtaí inimirceacha, easaoránacha nó Éireannacha sa tír ina mbeidh tú i do chónaí agus ag obair.

Seo thíos forbhreathnú ar na riachtanais chun taisteal chuig Stáit Aontaithe Mheiriceá, Ceanada, an Astráil agus an Nua Shéalainn:

An Astráil

Teastaíonn víosa uait chun dul chuig an Astráil ag obair. Tá faisnéis do dhaoine atá ag teacht chun oibriú san Astráil le fáil ar láithreán gréasáin na Roinne Inimirce agus Saoránachta san Astráil. Tá seirbhís SkillSelect nua ann a cheadaíonn imircigh a spéis in iarratas ar víosa oilte a léiriú. Tá athruithe á fáil ar an liosta gairmeacha oilte. Is féidir leat faisnéis a fháil faoi measúnú scileanna. Tá víosa saoire oibre ann do dhaoine fásta óga a chuireann ar a gcumas cónaí agus oibriú san Astráil ar feadh bliana. Ón 1 Samhain 2018 is féidir le saoránaigh Éireannacha 18-35 bliain d'aois iarratas a dhéanamh.

Ceanada

Más mian leat dul chun cónaí agus oibriú go buan i gCeanada, tá víosaí éagsúla d’inimircigh ann, cosúil le hoibrithe oilte agus oibrithe faoi urraíocht teaghlaigh. Ó 4 Bealtaine 2013 glacfar iarratais ar Chlár Feidearálach d’Oibrí Oilte nua le critéir roghnúcháin leasaithe. Is féidir leat faisnéis a fháil faoi oibriú i gCeanada agus faoi aitheantas do cháilíochtaí eachtracha i gCeanada.

Ó 2013, cuireann Taithí Idirnáisiúnta Ceanada ar chumas dhaoine óga cónaí agus oibriú i gCeanada ar feadh suas go dtí 2 bhliain.

An Nua-Shéalainn

Teastaíonn víosa uait chun dul chuig an Nua Shéalainn ag obair. Is é an víosa an imircigh oilte an gnáthbhealach a fhaightear cead oibriú sa Nua Shéalainn. Tugtar na víosaí seo de réir córais phointí atá bunaithe ar cháilíochtaí agus ar scileanna. Má tá tú ag cuimhneamh ar oibriú sa Nua Shéalainn, is féidir leat faisnéis faoi aitheantas do cháilíochtaí a fháil. Tá faisnéis faoi oibriú sa Nua Shéalainn ar láithreán gréasáin Inimirce Rialtas na Nua Shéalainne. Cuireann an scéim víosa saoire oibre ar chumas dhaoine fásta óga, atá 30 bliana nó níos óige, cónaí agus oibriú sa Nua Shéalainn ar feadh bliana.

Stáit Aontaithe Mheiriceá

Más mian leat bogadh go Stáit Aontaithe Mheiriceá beidh víosa inimircigh ag teastáil uait. Tá faisnéis faoi víosaí chun dul ar imirce chuig na Stáit Aontaithe ar fáil ar láithreán gréasáin ambasáid na Stáit Aontaithe i mBaile Átha Cliath. Is féidir leat féachaint ar suíomh gréasáin faisnéise víosa sainiúil an Bhiúró um Ghnóthaí Consalacha de chuid Roinn Stáit na Stáit Aontaithe freisin. Tá cineálacha éagsúla víosaí inimircigh ar fáil, tá an formhór díobh bunaithe ar urraíocht ó bhall teaghlaigh nó ó fhostóir ionchais. Bealach eile chun víosa a fháil ná cur isteach ar an gcrannchur Víosa Ilchineálachta. Gheobhaidh tú faisnéis maidir le haitheantas do cháilíochtaí i Stáit Aontaithe Mheiriceá ar láithreán gréasáin Roinn Oideachais na Stát Aontaithe.

Tugann an Clár um Thaisteal agus Obair Intéirnigh deis do scoláirí iarbhunscoile agus céimithe nua Éireannacha oibriú agus taisteal mar intéirnigh i Stáit Aontaithe Mheiriceá ar feadh suas le 12 mhí. Is féidir leat iarratas a dhéanamh trí eagraíocht urraithe sannta. Tá treoir don Chlár um Thaisteal agus Obair Intéirnigh (pdf) arna fhoilsiú ag an Crosscare Migrant Project.

Saoirí oibre

Is comhaontuithe idir tíortha atá i scéimeanna saoire oibre a chuireann ar chumas dhaoine óga dul chun cónaí agus oibriú i dtír eile ar feadh bliana. Tá comhaontuithe saoire oibre ar bun idir Éire agus rialtais na dtíortha seo a leanas - an Airgintín, an tSile, an Astráil, Ceanada, Hong Cong, an tSeapáin, an Nua Shéalainn, an Choiré agus an Téaváin. Tá comhaontú idir Éire agus Stáit Aontaithe Mheiriceá freisin do chlár 12 mhí oibre agus taistil do dhaoine fásta óga.

Tá faisnéis agus sonraí iarratais san Guide to Working Holiday Schemes arna fhoilsiú ag an Crosscare Migrant Project. Féach thuas chun tuilleadh faisnéise a fháil maidir le saoirí oibre san Astráil, i gCeanada, sa Nua Shéalainn agus i Stáit Aontaithe Mheiriceá.

Cad atá á dhéanamh agat roimh imeacht duit

Tá liosta de na rudaí nach mór a chur san áireamh roimh imeacht mar a leanas:

 • Céard iad na riachtanais a bhaineann le víosa/údaráis oibre?
 • Cén cosaint fostaíochta atá i bhfeidhm (mar shampla, briseadh éagórach, saoire mháthaireachais,)?
 • Cén áiseanna sláinte atá ar fáil?
 • An dteastaíonn aon vacsaíniú uaim roimh thaisteal?
 • Cén cearta lóistín atá i bhfeidhm?
 • Cén chaoi a bhfuil an córas cánach? An bhfuil comhaontú um chánachas dúbailte ag an tír leis an tír seo?
 • Céard iad na socruithe leasa shóisialaigh? An bhfuil comhaontú déthaobhach ag Éire leis an tír sin a thabharfaidh cead duit na ranníocaíochtaí a íocann tú sa dá thír a chur le chéile ar mhaithe le cearta áirid pinsin, pinsean míchumais san áireamh. Tá tuilleadh eolais maidir le do chearta leasa shóisialta agus tú ag fágáil Éireann.
 • Airgead - ba chóir duit dóthain airgid, lena n-áirítear cíos i gcomhar roinnt míosa agus éarlais, a thabhairt leat chun tusa agus do chlann a thacú go dtí go mbeidh jab agat. Faigh amach más féidir leat rochtain ar do chuid cuntas bainc Éireannach a bheith agat.
 • Árachas taistil agus árachas sláinte
 • Do shonraí teagmhála féin a fhágáil le duine sa bhaile a bheidh ábalta iad a thabhairt do Rannóg Consalachta na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála i gcás éigeandála. Is féidir leat freisin do shonraí teagmhála féin a chlárú sa Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála.

Na cáipéis gur ceart duit a thabhairt leat:

 • Pas nó fianaise aitheantais eile riachtanach
 • Víosa nó cead oibre
 • Teastais cáilíochtaí: céim, teastais traenála, ceadúnas tiomána
 • CV, taifead fostaíochta agus teistiméireachtaí
 • Sonraí sláinte
 • Teastas breithe agus pósta
 • Ticéid fillte chun teacht ar ais in Éirinn, mura féidir leat obair nó cóiríocht a fháil. I dtíortha áirithe beidh ticéad fillte de dhíth ort roimh iontráil
 • Sonraí teagmhála do chlainne agus do chairde a fhágáil leis an ambasáid nó consalacht Éireannach is gaire duit
 • Sonraí teagmhála do chlainne agus do chara a fhágáil leis an ambasáid nó consalacht is gaire duit

tuilleadh faisnéise le Éire a fhagáil chun oibriú thar lear ar fáil ar suíomh gréasáin Crosscare Migrant Project.

Page edited: 14 February 2017