Lánúineacha comhchónaithe

Na cearta atá ag lánúineacha comhchónaithe
Níl na cearta céanna ná oibligeáidí céanna ag comhchónaitheoirí agus atá ag teaghlach pósta nó comhpháirtíochtaí sibhialta , mar nach bhfuil sé aitheanta faoi dhlí na Éireann.

Na cearta atá ag lánúineacha den ghnéas céanna
Ní féidir le lánúíneacha den ghnéas céanna in Éirinn a bheith pósta go dlíthiúil. Seiceáil na rialacha foirmeálta a d’fhéadfadh cur isteach ar a gcaidrimh.

Cearta maoine lánúineacha comhchónaithe
Pléann an cháipéis seo na cearta maoine atá ag lánúineacha comhchónaithe maidir le tithíocht údaráis áitiúla, cóiríocht phríobháideach ar chíos agus an tAcht um Chosaint Tí an Teaghlaigh.

Cearta oidhreachta agus lánúineacha comhchónaithe
Níl aon cheart uathoibríoch ag lánúineacha comhchónaithe i leith oidhreachta ar bás ceachtar páirtnéir. Faisnéis thábhachtach ar do chuid cearta agus soláthairtí á ndéanamh le haghaidh cleithiúnaithe.

Árachas saoil, pinsin agus stádas sibhialta in Éirinn
D’fhéadfadh do stádas sibhialta in Éirinn roinnt difir a dhéanamh do do chuid teidlíochtaí árachas saoil nó pinsin. Fiosraigh an scéal faoin difear seo, faoi pholasaithe árachas saoil neamhéilithe agus teagmhálaithe chun tuilleadh faisnéise a fháil.

Caomhnóireacht dhlithiúil agus lánúineacha comhchónaithe
An dlí in Éirinn maidir le caomhnóireacht leanaí ó neamh-phósta caidrimh.

Caomhnadh leanaí agus lánúineacha comhchónaithe
Nuair a bheidh na tuismitheoirí linbh ar leith agus ní féidir iad a aontú ba chóir a bhfuil coimeád an linbh, déanfaidh an chúirt a chinneadh. Faigh amach faoi an dlí maidir le coimeád leanaí neamh-phósta caidrimh.

Rochtain ar leanaí i gcás tuismitheoirí comhchónaithe
Pléann an cháipéis seo an bealach a ndéanann na cúirteanna socruithe le haghaidh rochtain ar leanaí i gcás tuismitheoirí neamhphósta atá ag scaradh.

Seirbhísí torthúlachta agus lánúineacha comhchónaithe
Pléann an cháipéis seo cibé ar féidir le lánúin neamhphósta cóireáil torthúlachta a fháil.

Máithreacht ionaid agus lánúineacha den ghnéas céanna
Pléann an cháipéis seo an dlí maidir le máithreacha ionadaíocha a mbíonn leanaí acu i gcás lánúineacha den ghnéas céanna.

Uchtáil agus lánúineacha comhchónaithe
Pléann an cháipéis seo cibé ceart atá ag lánúineacha neamhphósta leanaí a uchtú.

Altramú agus lánúineacha comhchónaithe
Pléann an doiciméad seo le cé acu an féidir nó nach féidir le lánúineacha comhchónaithe leanbh a altramú.