Anseo atá tú: Baile > Tithíocht > An t-údarás áitiúil agus tithíocht shóisialta

An t-údarás áitiúil agus tithíocht shóisialta

Iarratas a dhéanamh ar thithe údaráis áitiúil
Tá cur síos anseo ar a bhfuil le déanamh le iarratas ar theach a chur chuig an údarás áitiúil.

Tionóntacht le huacht
Go h-iondúil is féidir le gaol a bhí ag maireachtáil le tionónta an tioóntacht a thóigeáil me chailltear an tionónta.

Aistriú chuig Teach eile de chuid an Údaráis Áitiúil
Bíonn liostaí aistrithe ag na hÚdaráis Áitiúla do dhaoine gur mian leo aistriú ó theach amháin chuig teach eile de chuid an Údaráis.Is féidir aistriú príobháideach a shocrú le cead ón Údarás Áitiúil.

Cumainn tithíochta
Eagraíochtaí neamhspléacha nach ndéanann brabach iad cumainn tithíochta a chuireann tithe ar chíos ar fáil do dhaoine nach bhfuil ar a gcumas a gcuid tithe féin a cheannach nó do ghrúpaí speisialta, mar shampla sean daoine nó daoine gan dídean.

Teach nó árasán a cheannach ón údarás áitiúil
Scéimeanna do thionóntaí údaráis áitiúil chun a dtithe nó a n-árasáin a cheannach ar lascaine. Beidh scéim nua ar fáil ó 1 Eanáir 2016.

Do chearta mar thionónta chumann tithíochta
Tá cur síos ginearálta sa cháipéis seo ar do chearta mar thionónta chumann tithíochta.

Fógra scoir agus díshealbhú
Go dleathach is féidir le húdarás áitiúil a thionóntaí a dhíshealbhú gan chúis, chomh fada is go leantar an modh ceart.

Comhpháirtíoch tionóntachta agus cliseadh caidrimh
Is féidir le tionóntaí a bhfuil a bpáirtí taréis an teach a fhágáil an tionóntacht a athrú go tionóntacht aonair gan aon deacracht chomh fada is go naontaíonn an tionónta eile. Muna bhfuil an aontú seo le fáil, tá sé i bhfad níos casta.

Riaráistí Cíosa
Comhairle maidir le céard is cóir duit a dhéanamh má tá tú ag titim ar gcúl le d'íocaíochtaí cíosa.

Soláthar Tithe: Mí-iompar Shóisialta
Tá cumhachtaí áirithe ag údaráis áitiúla iad siúd a bhíonn ag baint le mí-iompar shóisalta dhíshealbhú óna dtithe.

Scéim Chóiríochta Ar Cíos
Tá an Scéim Chóiríochta ar Cíos á reachtáil ag na húdaráis áitiúla do dhaoine a fhaigheann Forlíonadh Cíosa ar feadh níos mó ná 18 mí.

Teanga

English

Téigh i dteagmháil linn

Má tá ceist agat a bhaineann leis an ábhar seo, is féidir leat glao a chur ar an tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh 0761 07 4000 (Luan go hAoine idir 9rn agus 8in) no trí bhualadh isteach san Ionad Faisnéise do Shaoránaigh is gaire duit.