An t-údarás áitiúil agus tithíocht shóisialta

Iarratas a dhéanamh ar thithíocht shóisialta/údaráis áitiúil
Tá cur síos anseo ar a bhfuil le déanamh le iarratas ar theach a chur chuig an údarás áitiúil.

Tionóntacht shóisialta a fháil tar éis bháis do ghaol leat
Má bhí tú i do chónaí le gaol leat, a bhí ina thionónta ag údarás áitiúil agus atá tar éis bás a fháil, is d'fhéadfá seilbh a ghlacadh ar an tionóntacht.

Aistriú chuig teach eile de chuid an údaráis áitiúil
Bíonn liostaí aistrithe ag na húdaráis áitiúla do dhaoine gur mian leo aistriú chuig teach eile de chuid an údaráis.

Comhlachais tithíochta
Carthanais iad comhlachais tithíochta a chuireann tithíocht ar cíos ar fáil.

Teach nó árasán a cheannach ón údarás áitiúil
Scéimeanna do thionóntaí údaráis áitiúil chun a dtithe nó a n-árasáin a cheannach ar lascaine. Tá scéim nua ar fáil i 2016.

Do chearta mar thionónta chumann tithíochta
Tá cur síos ginearálta sa cháipéis seo ar do chearta mar thionónta chumann tithíochta.

Tithíocht shóisialta ar cíos a athshealbhú
Na nósanna imeachta nach mór d’údaráis áitiúla a leanúint sula ndéanann siad áit chónaithe ar cíos a athshealbhú.

Tionóntacht chomhpháirtíoch agus cliseadh caidrimh
Conas tionóntacht chomhpháirtíoch a athrú go tionóntacht aonair.

Riaráistí Cíosa
Céard a dhéanamh má tá tú ag titim ar gcúl le d'íocaíochtaí cíosa.

Iompar frithshóisialta i dtithíocht shóisialta
Tá cumhachtaí áirithe ag údaráis áitiúla duine atá ag baint le h-iompar frithshóisialta a dhíshealbhú óna theach.

Scéim Chóiríochta Ar Cíos
Tá an Scéim Chóiríochta ar Cíos á reachtáil ag na húdaráis áitiúla do dhaoine a fhaigheann Forlíonadh Cíosa ar feadh níos mó ná 18 mí.

Liostaí feithimh tithíochta sóisialta
Cuirtear daoine atá cáilithe do thacaíocht tithíochta sóisialta agus nach bhfuair an tacaíocht sin go fóill i gcuntas ar an liosta feithimh tithíochta sóisialta. Tá teagmháil á déanamh faoi láthair ag údaráis áitiúla le teaghlaigh atá ar a liostaí lena dheimhniú go gcáilíonn siad go fóill do thacaíocht tithíochta sóisialta.