Ceadú Pleanála

An Bord Pleanála
Is é An Bord Pleanála bord achomharc pleanála náisiúnta na hÉireann. Comhlacht neamhspleách is ea é a bhunaigh an rialtas chun córas achomharc pleanála neamhchlaonta a fheidhmiú.

Pleananna Forbartha
Cur síos gairid ar phleananna forbartha atá ina ndréachtanna do phleanáil agus forbairt cheantair.

Cead Pleanála
Cur síos ar na cinéalacha difriúla cead pleanála a bhaineann le tithíocht phríobháideach, cén chaoi agus cén áit ar chóir iarratas a dhéanamh.

Cead pleanála chun teach a thógáil
Cur síos ar na cinéalacha éagsúla cead pleanála a bhaineann le tithíocht príobháideach, cén chaoi agus cén áit ar chóir duit iarratas a dhéanamh.

Cead pleanála chun athrú a dhéanamh ar theach
Cur síos ar na riachtanais phleanála a bhaineann le síneadh a chur le teach, athrú a dhéanamh ar theach, nó athrú a dhéanamh ar úsáid fhoirgnimh.

Cuntas a thabhairt ar Iarratas ar chead pleanála
Do chearta maidir le cuntas a thabhairt ar iarratas ar chead pleanála agus na rialacha a bhaineann leis.

Achomharc a dhéanamh ar chead pleanála
Cur síos ar na cúinsí gur féidir achomharc a lorg ar chinneadh ar chead pleanála agus na rialacha a bhaineann leis.