Scéimeanna Tacaíochta Fostaíochta

Overview Document Scéimeanna chun tacú le fostaíocht Forbhreathnú ar na scéimeanna fostaíochta agus ar na tacaíochtaí eile a spreagann daoine a bhfuil íocaíocht dífhostaíochta nó íocaíochtaí leasa shóisialaigh áirithe eile á fháil acu chun fostaíocht a ghlacadh.

Scéim Fhostaíochta Pobail
Tugann an Scéim Fhostaíochta Pobail cabhair do dhaoine chun dul ar ais ag obair. Cuireann an scéim socrúcháin páirtaimseartha ar fáil i jabanna pobail áitiúla.

Tús
Is tionscnamh socrúcháin oibre phobail é Tús do dhaoine dífhostaithe. Roghnaíonn an Roinn Coimirce Sóisialaí iad chuig rannpháirtíocht sa scéim..

Gateway
Is scéim deiseanna oibre údaráis áitiúil é Gateway do dhaoine dífhostaithe. Roghnaíonn an Roinn Coimirce Sóisialaí iad chuig rannpháirtíocht sa scéim.

Clár Seirbhísí Pobail
Cabhraíonn an Clár le gnólachtaí pobail chun seirbhísí áitiúla dá bpobail agus fostaíocht do dhaoine dífhostaithe a chur ar fáil.

JobBridge
Soláthraíonn Scéim Náisiúnta Intéirneachta deiseanna thaithí oibre do dhaoine dífhostaithe

Clár Socrúchán Oibre
Cuireann Clár Socrúcháin Oibre taithí oibre ar fáil do dhaoine dífhostaithe.

JobsPlus
Tionscnamh atá in JobsPlus atá in ainm is fostóirí a spreagadh chun daoine atá dífhostaithe le fada a fhostú. Tá an dreasacht seo iníoctha gach mí i riaráistí, thar thréimhse 2 bhliain.

Postchúnamh Ioncaim
Is faoiseamh breise cánach é Postchúnamh Ioncaim do dhaoine a bhí dífhostaithe ar feadh 12 mhí nó níos mó agus atá ag filleadh ar fhostaíocht.

Scéim Tionscnamh Jabanna
Scéim Tionscnamh Jabanna a chuireann fostaíocht lánaimsire ar fáil do dhaoine atá dífhostaithe go fadtéarmach.

An Scéim Sóisialta Tuaithe
Is í aidhm na scéime Sóisialta Tuaithe ná fordheontas ioncaim a sholáthar d'fheirmeoirí agus iascairí in Éirinn atá ag fáil íocaíochtaí leasa shóisialaigh ar bhonn fadtéarmach.
This document is in: Leas Sóisialach > Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh > Feirmeoireacht agus iascaireacht