Ag pósadh

  • Is céim mhór é an pósadh agus beidh tionchar suntasach aige ar a lán réimsí i do shaol. Faigh eolas ar na riachtanais agus ar na gnáthaimh dhlíthiúla a bhaineann leis an bpósadh in Éirinn agus thar lear.

  • Comhaontú ina n-iontrálann lánúin sula bpóstar iad is ea comhaontú réamhphósta. Tuilleadh faisnéise a fháil.

  • Tá cur síos anseo ar na réamhriachtanais dleathúla nach mór don bheirt a chomhlíonadh le bheith in ann a chéile a phósadh. Muna shásaíonn siad beirt na rialacha ar fad bheadh an pósadh neamhbhailí.

  • Tá bealaí difriúla inar féidir leat pósadh go dleathach in Éirinn. Faigh amach faoi shearmanais thuata agus reiligiúnacha le héifeacht dhlíthiúil sa tír seo.

  • Tá cur síos sa chuid seo ar an bhfógra trí mhí nach mór don dá pháirtí i bpósadh a thabhairt ionas go mbeidh siad i dteideal pósadh go dlíthiúil.

  • Nós imeachta chun pósadh faoi dheasghnátha agus searmanais roinnt reiligiún éagsúil in Éirinn. (Eolas ar phósadh le ceadúnas, tar éis na bannaí nó le Teastas an Chláraitheora i gceist ann freisin).

  • Ag pósadh trí Shearmanas Sibhialta (in Oifig Chláraithe) in Éirinn, ina áirítear fógra a thabhairt don Chláraitheoir.

  • Eolas do shaoránach/shaoránaigh Éireannacha maidir le conas a chinntiú go bhfuil do phósadh thar lear bailí de réir an dlí in Éirinn.

  • Conas mar a chláraítear póstaí in Éirinn. Atreoraíonn sé an léitheoir chuig na rannóga a thugann níos mó sonraí faoin ábhar seo. Treoracha maidir le cén áit agus cén chaoi a bhfaighfeá Teastas Pósta agus costais.

  • When an engaged couple decide not to marry, there may be implications for gifts they have jointly received. Find out more here.