Searmanais an phósta sibhialta

Civil marriage ceremonies

Cad is searmanas pósta sibhialta ann?

Bealach neamh-tuata (neamh-reiligiúnach) agus ceangailteach ó thaobh dlí chun pósadh in Éirinn is ea searmanas pósta sibhialta. Má roghnaíonn tú searmanas sibhialta a bheith agat, ní féidir trácht ar aon rud reiligiúnach nó spioradálta sa searmanas.

I searmanas sibhialta, déanfaidh cláraitheoir an phósta (duine atá ag obair don Stát) an pósadh a shollúnú.

Sollúnú an téarma a úsáidtear do dhaoine atá ceadúnaithe ag an Stát chun póstaí a dhéanamh. Tá faisnéis agus sonraí teagmhála i gClár na Sollúnóirí do dhaoine ar féidir leo searmanais phósta a dhéanamh in Éirinn. Déantar é a nuashonrú go rialta.

Féadfaidh tú searmanas pósta sibhialta a bheith agat in oifig chlárlainne, nó in ionad poiblí atá faofa ag oifig na clárlainne.

Mínítear ar an leathanach seo conas pósadh le searmanas sibhialta. B’fhéidir gur mhaith leat léamh faoi chineálacha eile searmanas pósta in Éirinn.

Pósadh le searmanas sibhialta

Caithfidh tú féin agus do pháirtí céimeanna áirithe a ghlacadh sula bhféadann tú pósadh le searmanas sibhialta:

1.Déan cinneadh faoin ionad - tá rialacha ann faoin áit ar féidir searmanas sibhialta a reáchtáil (féach thíos)

2.Inis don chláraitheoir faoin rún atá agat pósadh (ar a dtugtar fógra a thabhairt freisin agus fógra go bhfuil sé ar intinn agat pósadh)

3.Faigh Foirm Chláraithe Pósta (MRF) ón gcláraitheoir, a chaithfidh tú féin, do pháirtí, an cláraitheoir, agus 2 fhinné a shíniú díreach tar éis an tsearmanais phósta.

4.Ansin úsáidfidh an cláraitheoir an MRF chun do phósadh a chlárú go dlíthiúil in Éirinn. Ina dhiaidh sin, is féidir leat do dheimhniú pósta a fháil.

Déan cinneadh maidir le hionad

Féadfaidh tú searmanas sibhialta a bheith agat in oifig chlárlainne, nó in ionad atá faofa ag cláraitheoir.

Caithfidh tú táille bhreise a íoc ionas go ndéanfaidh cláraitheoir do phósadh a shollúnú in ionad nach é oifig na clárlainne í.

D’ionad bainise a fhaomhadh

Chun d’ionad bainise a fhaomhadh, déan teagmháil leis an tseirbhís cláraithe sibhialta sa cheantar ina bhfuil an t-ionad lonnaithe. B’fhéidir go mbeidh ar an gcláraitheoir an t-ionad a iniúchadh.

Caithfidh an méid seo a leanas a bheith i gceist le d'ionad:

•Foirgneamh atá oscailte don phobal, nó

•Clós, gairdín, clós, páirc nó píosa talún atá oscailte don phobal agus atá gar do (agus roinnte de ghnáth le) foirgneamh atá oscailte don phobal

Léigh treoirlínte maidir le hionaid phósta, arna eisiúint ag an bPríomhoifig Chlárúcháin. Tá na rialacha seo leagtha amach san Acht um Chlárú Sibhialta (Leasú) 2014.

Inis don chláraitheoir faoi do rún pósadh

Caithfidh tú fógra 3 mhí ar a laghad a thabhairt go bhfuil sé de rú agat pósadh. Tugtar Fógra go bhfuil sé ar intinn pósadh ar seo uaireanta.

Ba cheart duit teagmháil a dhéanamh leis an tseirbhís cláraithe sibhialta sa cheantar ar mhaith leat pósadh ann. Ní gá duit a bheith i do chónaí sa cheantar céanna ina bhfuil an t-ionad.

Faigh amach conas do rún chun pósadh a chlárú agus cén doiciméadacht a bheidh uait.

Faigh Foirm Chláraithe Pósta (MRF)

Chomh luath agus a chomhlíonann tú féin agus do pháirtí na riachtanais fógra 3 mhí agus go bhfuil dearbhú sínithe agat nach bhfuil aon bhac dleathach ar phósadh, tabharfaidh an cláraitheoir Foirm Chláraithe Pósta (MRF) duit. Ciallaíonn 'Gan aon bhac dleathach nach bhfuil aon chúis dlí ann nár cheart go dtarlódh an pósadh.

Tá MRF cosúil le deimhniú pósta, mar tugann sé cead duit pósadh in Éirinn.

Ba cheart duit an MRF a thabhairt don chláraitheoir a bheidh ag sollúnú an phósta roimh an searmanas pósta.

An MRF a shíniú tar éis do shearmanas pósta

Caithfear cláraitheoir do shearmanas pósta a (shollúnú(b) i láthair 2 fhinné, 18 mbliana d’aois nó níos sine.

Le linn an tsearmanais, caithfidh tú féin agus do chéile beartaithe a dhearbhú:

1.Nach bhfuil a fhios agat faoi aon bhac ar an bpósadh

2.Go nglacann tú lena chéile mar fhear céile / bean chéile / céile

Díreach tar éis an tsearmanais, caithfidh tú féin, do chéile, an 2 fhinné agus an cláraitheoir an MRF a shíniú.

Do phósadh a chlárú

Úsáidfidh an cláraitheoir an MRF sínithe chun do phósadh a chlárú a luaithe is féidir tar éis an tsearmanais.

Ní gá duit táille a íoc chun do phósadh a chlárú, ach tá táillí as deimhniú pósta a fháil.

Tuilleadh faisnéise faoi shearmanais shibhialta

Faigh sonraí teagmhála do sheirbhís cláraithe sibhialta áitiúil ar láithreán gréasáin FSS.

Is féidir leat coinne fógra pósta a chur in áirithe le cláraitheoir ar líne trí chóras áirithinte ar líne na seirbhíse cláraithe sibhialta a úsáid.

Seirbhísí léirmhínithe teanga

Mura bhfuil Béarla agat féin, ag do chéile beartaithe, nó ag ceachtar den 2 fhinné agus nach féidir leat an searmanas a thuiscint, beidh seirbhísí ateangaire ag teastáil uait. Is ortsa atá an fhreagracht na seirbhísí ateangaireachta a sholáthar. Caithfidh ateangairí a bheith ó sheirbhís aistriúcháin nó ateangaireachta infhíoraithe neamhspleách.


An tSeirbhís um Chlárú Sibhialta

Oifigí an Rialtais
Bóthar an Chlochair
Ros Comáin
Roscommon
F42 VX53
Ireland

Teil: +353 90 663 2900
Facs: +353 90 663 2999
Láithreán Gréasáin: http://www.gov.ie/gro

An tSeirbhís um Chlárú Sibhialta

Oifigí an Rialtais
Bóthar an Chlochair
Ros Comáin
Roscommon
F42 VX53
Ireland

Teil: +353 90 663 2900
Facs: +353 90 663 2999
Láithreán Gréasáin: http://www.gov.ie/gro
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 25 Bealtaine 2020