Seicliosta do chúramóirí

Seicliosta do chúramóirí

Tá na liostaí agus na naisc thíos ann chun cabhrú leat na príomhsheirbhísí agus na teidlíochtaí uile do chúramóirí a sheiceáil.

Nascann na ceannteidil i gcolún na láimhe clé de gach roinn le cáipéisí ginearálta ar an ábhar, agus nascann na cinn sa cholún ar dheis le sonraí íocaíochtaí nó seirbhísí ar leith.

Íocaíochtaí le cúramóirí

Forbhreathnú ar íocaíochtaí le cúramóirí

Tá íocaíocht bhreise 50% ann má tá tú ag tabhairt aire do 2 dhuine nó níos mó.

Sochar Cúramóra (féadtar é a íoc as a chéile as 2 dhuine dhifriúla)

Liúntas Cúramóra

Liúntas Cúramóra Leathráta

Liúntas Cúraim Baile

Íocaíochtaí breise

Eile

Dlí fostaíochta do chúramóirí

Saoire Chúramóirí

Do thaifead árachais shóisialta a choinneáil suas chun dáta

Scéim Cúramaí Baile (taifead ÁSPC)

Ranníocaíochtaí árachais shóisialta chreidiúnaithe (taifead ÁSPC)

Rochtain ar thacaíochtaí FSS

Ag obair / ag staidéar agus tú ag tabhairt aire

Féadfaidh tú obair nó staidéar a dhéanamh ar feadh suas le 18.5 uair sa tseachtain agus d’íocaíocht chúramóra a choinneáil. Féadfar ioncam a thuilltear a chur san áireamh i Liúntas Cúramóra.

Nuair a thagann deireadh le cúram a thabhairt

D’fhéadfá cáiliú le haghaidh scéim fostaíochtascéim oideachais.

Is féidir leat a thuilleadh eolais a fháil maidir le cathain a thagann deireadh leis an gcúram in The way ahead (pdf).

Creidmheasanna cánach

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 18 Deireadh Fómhair 2021