Seicliosta do dhaoine faoi mhíchumas agus ar a bhfuil galar fadtéarmach

Seicliosta do dhaoine faoi mhíchumas agus ar a bhfuil galar fadtéarmach

Le cabhair a thabhairt duit iad na naisc agus na liostaí thíos an uile phríomhsheirbhís agus phríomhtheidlíocht atá ann do dhaoine faoi mhíchumas a sheiceáil.

Dírítear ar dhaoine fásta ar a bhfuil galar fadtéarmach nó atá faoi mhíchumas fadtéarmach is dócha a mhairfidh ar feadh bliain amháin ar a laghad.

Tá naisc sna teidil sa cholún ar chlé i ngach mír le doiciméid ghinearálta faoin ábhar, agus tá naisc sa cholún ar dheis le sonraí faoi íocaíochtaí nó faoi sheirbhísí sonracha.

Íocaíochtaí leasa shóisialaigh

Príomhíocaíochtaí leasa shóisialaigh

Pinsean Easláinte

Liúntas Míchumais (déantar tástáil mhaoine ina leith)

Pinsean na nDall

Íocaíochtaí breise

Iompar agus soghluaisteacht

Ag oibriú agus íocaíocht mhíchumais á fáil agat

Oideachas agus oiliúint

Seirbhísí sláinte agus tacaíochtaí pobail

Creidmheasanna cánach

Tithíocht

Tacaíochtaí eile

Cuireann AssistIreland faisnéis ar fáil faoi theicneolaíocht chúnta mar aon le heolaire de tháirgí ar a bhfuil fáil ó sholáthróirí Éireannacha do dhaoine faoi mhíchumas agus do dhaoine breacaosta.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 18 Meitheamh 2018