Téigh i dteagmháil linn

Seirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh

Má tá ceist agat nár fhuair tú freagra uirthi in ábhar an tsuímh idirlíne seo, is féidir leat glao a chur ar an tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh 0818 07 4000 (Luan go hAoine idir 9rn agus 8in).

Ionaid Faisnéise do Shaoránaigh

Is féidir leat bualadh isteach san Ionad Faisnéise do Shaoránaigh is gaire duit freisin. Cuireann Ionaid Faisnéise do Shaoránaigh seirbhís ar fáil atá saor in aisce agus faoi rún.

Is féidir leat dul i dteagmháil le foireann an tsuímh Fhaisnéise do Shaoránaigh tríd an bpost nó ar an teileafón ag:

An Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh
Bunurlár
Teach Cé Sheoirse
43 Sráid Chnoc na Lobhar
Baile Átha Cliath 2
D02 VK65
Teileafón: 0818 07 9000
Facs: (01) 605 9099

Is féidir seol aiseolas maidir le citizensinformation.ie freisin chuig ciofeedback@ciboard.ie. Tabhair faoi deara le do thoil, go ginearálta, nach mbreathnaítear ar ríomhphoist mar fhoirm shlán cumarsáide.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 15 Bealtaine 2023