Ráiteas Inrochtaineachta agus Inúsáidteachta

Ráiteas Inrochtaineachta

Aithníonn an Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh an tábhacht a bhaineann lena chinntiú go bhfuil an láithreán gréasáin citizensinformation.ie inrochtana do gach duine.

Tá an Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh tiomanta do citizensinformation.ie a dhéanamh inrochtana, i gcomhréir le Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Inrochtaineacht Suíomhanna Gréasáin agus Feidhmchlár Móibíleach de chuid Comhlachtaí san Earnáil Phoiblí), 2020 agus dár n-ábhar a chur ar fáil leis an réimse is fairsinge daoine agus is féidir, iad siúd ina measc, a úsáideann teicneolaíochtaí cúnta.

Bearta chun tacú lehinrochtaineacht

Téann an BFS i mbun na mbeart seo a leanas le hinrochtaineacht citizensinformation.ie a chinntiú:

 • Inrochtaineacht a chur san áireamh inár mbeartais inmheánacha
 • Leathanaigh ghréasáin HTML a fhoilsiú go caighdeánach, a laghdaíonn an úsáid a bhaintear as ábhair chlóite agus PDFanna a mhéid agus is féidir. Más gá PDFanna a úsáid, cinnteoimid go bhfuil ardchaighdeán inrochtaineachta acu.
 • Tá idirchaidreamh déanta le déanaí againn le comhpháirtí seachtrach inrochtaineachta, agus thugamar faoi iniúchadh iomlán neamhspleách inrochtaineachta ar citizensinformation.ie. Déantar seo le measúnú a dhéanamh ar ár gcomhréireacht le leibhéal AA de na Treoirlínte maidir le hInrochtaineacht ábhair ar an nGréasán (WCAG) 2.1. Tá athbhreithniú agus cur i bhfeidhm á dhéanamh againn ar thorthaí an iniúchta. Tá Plean Feabhsúcháin Seirbhíse leanúnach i bhfeidhm againn lenár gcomhpháirtí iniúchóireachta, agus tá treochlár i bhfeidhm againn lena chinntiú go ndéantar ár láithreáin ghréasáin go léir a iniúchadh, le hinrochtaineacht ardchaighdeáin a bhaint amach.

Stádas comhlíonta

Comhlíonann citizensinformation.ie treoirlínte Leibhéal AA WCAG 2.1 go páirteach. Ciallaíonn comhlíontach go páirteach nach gcomhlíonann roinnt codanna den ábhar an caighdeán inrochtaineachta go hiomlán. Tugtar na hearraí a liostaítear thíos faoi deara, agus tá plean i bhfeidhm againn lena chinntiú go mbeidh iad seo comhlíontach go han-luath:

 • Níl an meirge fianán agus an fhuinneog mhódúil aníos a cheadaíonn duit glacadh le fianáin nó iad a dhiúltú ar ár láithreán gréasáin go hiomlán inrochtana. Tá obair á déanamh againn lena chinntiú go bhfuil siad inrochtana.
 • Níl roinnt táblaí ar ár láithreán gréasáin go hiomlán inrochtana. Tá obair á déanamh againn leo seo a dheisiú agus lena chinntiú go bhfuil siad inrochtana do dhaoine a bhfuil léitheoirí scáileáin á n-úsáid acu.
 • Cruthaíonn Rialuithe Idirghníomhacha dúshláin d’úsáideoirí léitheoir scáileáin. Tá pleananna ar na bacáin againn chun feabhas a chur air seo.
 • Níl na léarscáileanna laistigh de leathanaigh ár nIonad inrochtana d’úsáideoirí méarchláir.
 • Ní shásaíonn ár n-imlíne fócais méarchláir riachtanais maidir le codarsnacht dathanna agus d’fhéadfadh sé a bheith deacair ar úsáideoirí a bhfuil radharc íseal acu é a fheiceáil.
 • D’fhéadfadh ár bpríomh-nascleanúint ar roinnt leathanach dúshláin a chruthú d’úsáideoirí teicneolaíochta cúnta.
 • Ní dhéantar cuid de struchtúr ceannteidil ár leathanach a léiriú i gceart d’úsáideoirí teicneolaíocht cúnta.
 • Níl ár naisc ‘Lean ar aghaidh chuig an bpríomhábhar’ inrochtana d’úsáideoirí méarchláir.

Mura bhfuil aon chuid dár n-ábhar inrochtana gan stró, iarrtar ort teagmháil a dhéanamh linn go díreach (féach na sonraí thíos).

Conas saincheisteannainrochtaineachta a thabhairt le fios

Déanaimid iarracht i gcónaí feabhas a chur ar inrochtaineacht an láithreáin ghréasáin seo. Má thagann aon fhadhbanna aníos duit nach liostaítear ar an leathanach seo nó má cheapann tú nach bhfuil riachtanais inrochtaineachta á sásamh againn, iarrtar ort teagmháil a dhéanamh linn. Is féidir leat ríomhphost a sheoladh chuig ciofeedback@ciboard.ie nó glaoch ar 0818 07 9000.

Teagmháil

An Fhoireann Ábhar Digiteach

Urlár na Talún

Teach Ché Sheoirse

43 Sráid Chnoc na Lobhar

Baile Átha Cliath 2 D02 VK65

Guthán: 0818 07 9000

Déanfaimid athbhreithniú ar an Ráiteas Inrochtaineachta seo a luaithe a rinneadh feabhsúcháin.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 31 Eanáir 2022