Méadú i leith Maireachtáil Aonair

Cad is Méadú i leith Maireachtáil Aonair ann?

Is íocaíocht bhreise é an Méadú i leith Maireachtáil Aonair do dhaoine atá ina gcónaí leo féin agus ag fáil íocaíocht leasa shóisialaigh.

Conas cáiliú chun an Méadú i leith Maireachtáil Aonair a fháil

Má tá tú 66 bliana d'aois nó os a chionn

Má tá tú 66 bliana d’aois nó os a chionn agus i do chónaí i d'aonar, tá tú cáilithe é a fháil má fhaigheann tú ceann amháin de na híocaíochtaí seo a leanas:

 • Pinsean Stáit (Ranníocach)
 • Pinsean Stáit (Neamhranníocach)
 • Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach)
 • Pinsean Baintrí/Baintrí Fir faoin Scéim um Shochar Díobhálacha Ceirde
 • Forlíonadh Éagumais faoin Scéim um Shochair Dhíobhálacha Ceirde
 • Sochar Banchéile Thréigthe

Má tá tú faoi bhun 66 bliana d'aois

Má tá tú faoi bhun 66 bliana d'aois agus má chónaíonn tú i d'aonar, beidh tú incháilithe don Mhéadú um Mhaireachtáil Aonair má fhaigheann tú ceann de na híocaíochtaí seo a leanas:

 • Liúntas Míchumais
 • Pinsean Easláinte
 • Forlíonadh Éagumais
 • Pinsean na nDall

An gcaithfidh mé maireachtáil i m'aonar chun an méadú a fháil?

Chun an méadú a fháil i d’íocaíocht, ní mór duit a bheith i do chónaí i d’aonar ar fad. Mar sin féin, tá eisceachtaí áirithe ann.

Árasáin Muintire

Má tá tú i do chónaí i síneadh a cuireadh le teach duine muinteartha - mar shampla, in árasán muintire - is féidir cáiliú chun an méadú a fháil más féidir leat a léiriú go bhfuil áiseanna cócaireachta agat féin agus go n-itheann tú do bhéilí i d'aonar.

Ní mór do sheomra suí nó bia agus seomra codlata féin a bheith agat.

Scáthchóiríocht

If you live in sheltered accommodation, you may qualify for the Living Alone Increase if you are regarded as living independently within the institution. You can find a list of hostels and homes where the Living Alone Increase is payable on Gov.ie.

Ní bheidh tú cáilithe má roinneann tú suanlios le daoine eile, nó má bhíonn maoirsiú nó cúram altranais de lá agus d’oíche agat.

Ní bheidh daoine a chónaíonn i dtithe altranais cáilithe ós rud é nach féidir féachaint orthu mar dhaoine a chónaíonn leo féin go hiomlán ná den chuid is mó.

Daoine ar féidir leo fanacht leat

You can also qualify as living alone if you:

 • Are aged or infirm and have a friend or relative to stay for security reasons at night-time only (the friend or relative must not contribute to the household financially)
 • Live alone during the day but stay with relatives or friends at night or if you live alone during the week but have a relative to stay at the weekend (the living alone condition is satisfied as long as the relative has a permanent home address elsewhere)
 • Live alone but occasionally take in paying guests (for example, during a local festival) - but if you run a bed and breakfast business (even for part of the year) you will not qualify
 • Allow somebody who is not an employee or not an immediate family member to stay in your home rent free and you would be living alone, but for that person
 • Are renting for at least 28 consecutive days to somebody who is not an employee and not an immediate family member, and you would be living alone, but for that person
 • Are hosting somebody from Ukraine covered by the Temporary Protection Directive and you would be living alone, but for that person.

Ráta an Mhéadaithe i leith Maireachtáil Aonair

Méadú Seachtainiúil um Chónaí Aonair in 2024

Íocaíocht

Ráta seachtainiúil

Méadú i leith Maireachtáil Aonair

€22

Telephone Support Allowance

The Telephone Support Allowance is an extra payment that helps people living alone with the cost of communications or a home alert system.

You will qualify for the Telephone Support Allowance if you are getting both the Living Alone Increase and the Fuel Allowance, with certain social welfare payments.

The allowance is €2.50 per week and is paid with your main weekly payment. It is paid automatically, so you do not need to apply for it.

You can read more about the Telephone Support Allowance on Gov.ie.

Conas iarratas a dhéanamh ar an Méadú i leith Maireachtáil Aonair

Comhlánaigh an fhoirm iarratais um Méadú i leith Maireachtáil Aonair (pdf). Seol an fhoirm chomhlánaithe chuig an rannóg den Roinn Coimirce Sóisialaí a íocann do phríomhphinsean nó do phríomhshochar.

Beidh d’Ionad Intreo nó Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh áitiúil in ann ceist ar bith a fhreagairt faoin Méadú i leith Maireachtáil Aonair agus is féidir leo cabhrú leat d’fhoirm a chomhlánú. Is féidir leat cabhair a fháil freisin ó d'Ionad Áitiúil um Fhaisnéis do Shaoránaigh.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 25 Márta 2024