Seirbhísí sláinte do dhaoine faoi mhíchumas

Réamhrá

Má tá míchumais intleachtúla, coirp agus céadfacha nó uathachas ort, féadfaidh tú raon seirbhísí a fháil ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS), lena n-áirítear:

  • Seirbhísí sláinte bunúsacha
  • Measúnú
  • Athshlánú
  • Cothabháil ioncaim
  • Cúram pobail
  • Cúram cónaithe

Cé a sholáthraíonn seirbhísí sláinte do dhaoine faoi mhíchumas?

Féadfaidh tú roinnt seirbhísí a fháil go díreach ó FSS. Soláthraíonn eagraíochtaí deonacha go leor de na seirbhísí oiliúna pobail, cónaithe agus athshlánúcháin, a fhaigheann maoiniú ó FSS. Athraíonn leibhéal na seirbhíse go mór ar fud na tíre.

Beidh Bainisteoir Seirbhísí Míchumais ag do réimse seirbhísí áitiúil de chuid FSS chun seachadadh seirbhísí do dhaoine faoi mhíchumas a chomhordú.

Má tá leanbh faoi mhíchumas agat, is féidir leat léamh faoi chúram a thabhairt do leanbh faoi mhíchumas in Éirinn.

Seirbhísí sláinte ginearálta

Má tá tú faoi mhíchumas, tá tú i dteideal na seirbhísí sláinte ginearálta céanna le gach duine eile. D’fhéadfadh go gcuimseodh na seirbhísí seo:

Seirbhísí cúraim phobail

Má tá tú faoi mhíchumas, tá tú i dteideal raon seirbhísí cúraim phobail a fháil. I go leor cásanna, gheobhaidh tú rochtain tosaíochta ar na seirbhísí seo.

Cúram cónaithe

Má tá míchumas ort agus mura bhfuil tú in ann cónaí sa bhaile, féadfaidh tú seirbhísí cónaithe a fháil go díreach ó FSS nó, ó eagraíochtaí deonacha a fhaigheann maoiniú ó FSS.

Is éard atá i seirbhís chónaithe áit éigin inar féidir leat maireachtáil an chuid is mó nó an t-am ar fad. D’fhéadfadh go mbeadh ort Ranníocaíochtaí fadchónaithe i leith seirbhísí tacaíochta cónaitheacha.

Gearán a dhéanamh faoi chúram cónaithe

Más mian leat gearán a dhéanamh maidir le cúram agus cóireáil duine atá i gcúram cónaitheach (ar choinníoll go bhfuil an cúram á reáchtáil nó á maoiniú ag FSS), is féidir leat dul i dteagmháil leis an ‘Faighteoir Rúnda’.

Is duine neamhspleách é an faighteoir rúnda a dhéanann ionadaíocht ar dhaoine faoi mhíchumas nuair a dhéantar gearán. Déanfaidh siad na nithe seo a leanas:

  • Éistfidh siad le do chuid imní
  • Coinneoidh siad d’aitheantas gan ainm, dá mb'fhearr leat
  • Tabharfaidh siad tacaíocht duit agus seolfaidh siad d’ábhar imní chuig an áit cheart
  • Cinnteoidh siad go ndéanfar athbhreithniú ar d’ábhar imní laistigh de 15 lá oibre

Féadfaidh tú tuilleadh a léamh faoi conas gearán a dhéanamh agus teagmháil a dhéanamh leis an bhfaighteoir rúnda ar shuíomh Gréasáin FSS.

Mar mhalairt air sin, is féidir leat aiseolas a thabhairt trí úsáid a bhaint as áis 'Your service your say' de chuid FSS.

Cúram cónaitheach do dhaoine faoi mhíchumas a rialáil

Rialaíonn an tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (ÚFCS) gach seirbhís chónaitheach do leanaí agus do dhaoine fásta faoi mhíchumas, cibé acu an FSS, grúpa deonach nó eagraíocht phríobháideach a sholáthraíonn an tseirbhís.

Léigh tuilleadh faoi rialáil seirbhísí cónaithe do dhaoine faoi mhíchumas.

Tacaíochtaí eile do dhaoine faoi mhíchumas

Is féidir leat an Treoir maidir le teidlíochtaí do dhaoine faoi mhíchumas (pdf) a léamh chun eolas a fháil ar an raon tacaíochtaí atá ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas, i réimsí sláinte agus réimsí eile.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 17 Iúil 2023