Sosanna agus cúram faoisimh do chúramóirí

Cad is cúram faoisimh ann?

Más cúramóir tú b’fhéidir go mbeidh ort sosanna a ghlacadh. Is éard atá i gceist le cúram faoisimh ná nuair is féidir leat sos a ghlacadh ón gcúram, agus go dtugann duine eile aire don té a dtugann tú aire dó. Féadfaidh baill teaghlaigh nó eagraíocht é a chlúdach ionas gur féidir leat sos gairid, saoire nó scíth a ligean. Is féidir cúram faoisimh a bheith ann do chúramóirí seandaoine nó do dhaoine faoi mhíchumas éagsúla.

Is féidir le cúram faoisimh tréimhsí éagsúla ama a chlúdach, mar shampla:

  • Am an-ghearr, mar shampla le haghaidh tráthnóna
  • Nó socrú i bhfad níos faide, mar shampla le haghaidh saoire

Uaireanta tugtar scéimeanna ‘Breakaway’ nó ‘Cairdeas’ ar scéimeanna cúram faoisimh.

Cá gcuirfear an cúram faoisimh ar fáil?

Gheobhaidh an té a dtugann tú aire dó cúram faoisimh nó cúram sealadach sa phobal nó in institiúid. Braitheann fáil ar chúram faoisimh ar an áit sa tír ina bhfuil tú lonnaithe – is féidir le do cheantar áitiúil Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) nó eagraíochtaí deonacha áitiúla nó náisiúnta an cúram faoisimh a eagrú.

D’fhéadfadh cúram faoisimh do sheandaoine a bheith i dtithe altranais nó in eagraíochtaí institiúideacha eile.

Cúram faoisimh do leanaí faoi mhíchumas

Is féidir cúram a thabhairt do leanaí faoi mhíchumas ar bhealaí éagsúla le linn cúram faoisimh, lena n-áirítear:

  • Le teaghlach
  • Cúram duine le duine le cúramóir
  • Thar oíche ag áiseanna cónaithe
  • Ag campaí samhraidh (tá sé seo san áireamh sa chostas atá clúdaithe ag FSS)

Léigh tuilleadh faoi ag tabhairt aire do leanbh atá faoi mhíchumas.

Conas iarratas a dhéanamh ar chúram faoisimh

Eagraítear cúram faoisimh trí d’altra sláinte poiblí nó do dhochtúir ginearálta (DG).

Déan teagmháil le d’Oifig Shláinte áitiúil de chuid FSS nó d’Altra Sláinte Poiblí chun measúnú a dhéanamh ar riachtanais sláinte an duine dá dtugann tú aire.

Is féidir leat dul chuig eagraíocht dheonach freisin chun eolas a fháil ar an gcúram faoisimh a chuireann siad ar fáil.

Tacaíochtaí breise do chúramóirí

Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar an Deontas Tacaíochta do Chúramóirí (ar a dtugtaí an Deontas Cúraim Faoisimh roimhe seo). Is íocaíocht í seo, is féidir leat a fháil gach bliain ón Roinn Coimirce Sóisialaí.

Íocfar an deontas Tacaíochta do Chúramóirí go huathoibríoch le cúramóirí a fhaigheann Liúntas do Chúramóirí, Sochar do Chúramóirí, nó Liúntas Cúram Baile.

Ní féidir ach Deontas Tacaíochta do Chúramóirí amháin a íoc do gach duine a fhaigheann cúram.

Mura bhfuil tú ag fáil ceann de na híocaíochtaí seo, féadfaidh tú cáiliú don Deontas Tacaíochta do Chúramóirí fós.

Tá líonra de ghrúpaí cúramóirí ag Family Carers Ireland ar fud na tíre. Is féidir leat teacht ar do Theaghlaigh Chúramóirí Éireann - Líonra de Chúramóiríáitiúil

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 20 Iúil 2023