Cineálacha éagsúla searmanas pósta in Éirinn

Eolas

In Éirinn, tá 3 bhealach éagsúla ann le pósadh go dlíthiúil. Féadfar pósadh a cheiliúradh i searmanas sibhialta, i searmanas reiligiúnach nó i searmanas tuata agus tá gach ceann acu chomh bailí agus chomh ceangailteach de réir dhlí na hÉireann. Ionas go mbeidh pósadh dlíthiúil, caithfidh sollúnaí cláraithe an searmanas a dhéanamh (féach 'Sollúntóirí cláraithe' thíos).

Chun pósadh atá bailí ó thaobh dlí a bheith agat in Éirinn, ní mór don dá pháirtí:

Nuair a bheidh na coinníollacha seo comhlíonta agat, ba cheart duit smaoineamh ar an gcaoi ar mhaith leat pósadh.

Cineálacha searmanas bainise

Searmanas sibhialta

Is searmanais phósta tuata ceangailteach ó thaobh dlí iad searmanais shibhialta agus iad déanta ag cláraitheoir. Oibríonn an cláraitheoir don Stát.

Is féidir searmanais shibhialta a eagrú in oifig chláraithe, nó is féidir le cláraitheoirí taisteal chun searmanais shibhialta a dhéanamh i seomra nó in ionad ceadaithe. Go ginearálta, ní dhéanann cláraitheoirí ach searmanais sa chontae ina bhfuil siad lonnaithe.

Ní féidir searmanais shibhialta a reáchtáil ach laistigh d’uaireanta oibre oifige an chláraitheora.

Ní féidir trácht ar bith a dhéanamh ar rud ar bith reiligiúnach nó spioradálta i do shearmanas. Má tá tú ag pleanáil do phósadh trí shearmanas sibhialta, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh leis an tseirbhís cláraithe sibhialta sa cheantar ina bhfuil sé ar intinn agat pósadh chun comhairle a fháil ar conas dul ar aghaidh. Níl aon riachtanas cónaí sa cheantar inar mian leat pósadh.

Tá tuilleadh eolais ar fáil inár ndoiciméad Searmanais pósta sibhialta.

Searmanas reiligiúnach

Is iad sollúnóirí reiligiúnacha cláraithe na reiligiúin seanbhunaithe a dhéanann searmanais reiligiúnacha . Is gnách go mbíonn siad ar siúl ina n-áiteanna adhartha agus déantar an searmanas de réir chreideamh agus fhealsúnachtaí an fhorais nó na heaglaise áirithe.

Má tá tú ag pósadh trí shearmanas reiligiúnach, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le húdaráis an fhorais reiligiúnaigh lena mbaineann chun treoir a fháil maidir le conas dul ar aghaidh.

Searmanas tuata

Aithnítear searmanais tuata go dlíthiúil in Éirinn má dhéanann sollúnaí tuata cláraithe iad. Is iad forais a bhfuil dearcadh acu nach n-áiríonn aon rud reiligiúnach nó spioradálta a dhéanann searmanais tuata. Is iad searmanais dhaonnacha an cineál searmanais tuata is coitianta in Éirinn.

Más mian leat pósadh trí shearmanas tuata, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le húdaráis an fhorais tuata lena mbaineann chun comhairle a fháil ar conas dul ar aghaidh.

Do mhionnaí bainise a athnuachan

In Éirinn, ní féidir le duine atá pósta cheana féin pósadh arís (fiú más leis an duine céanna é). Ciallaíonn sé seo nach féidir leat do chuid mionnaí bainise a athnuachan ag searmanas sibhialta in Éirinn.

Mar sin féin, tá traidisiún fada de “bheannachtaí eaglaise” in Éirinn. Seo an cás ina bpósann Éireannaigh, a phós cheana féin i searmanais shibhialta thar lear, i searmanas reiligiúnach an chéad uair eile a bheidh siad sa bhaile. Uaireanta, beannaítear pósadh daoine atá ina gcónaí in Éirinn ag searmanas reiligiúnach, chun comóradh nó imeacht speisialta a chomóradh. Más mian leat do phósadh a bheannú, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le do chléir áitiúil.

Rialacha

Cibé má roghnaíonn tú searmanas reiligiúnach, tuata nó sibhialta beidh Foirm Clárúcháin Pósta (MRF) ag teastáil uait. Féadfaidh tú do MRF a fháil trí fhógra 3 mhí a thabhairt don chláraitheoir go bhfuil sé ar intinn agat pósadh ag seirbhís cláraithe sibhialta. Ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le do sheirbhís cláraithe sibhialta áitiúil chun coinne a dhéanamh leis an gcláraitheoir. Is féidir leat an córas áirithinte ar líne a úsáid freisin ag crsappointments.ie.

Sollúnóirí cláraithe

Is é sollúnaí an téarma a thugtar ar dhuine atá ceadúnaithe ag an Stát chun póstaí a dhéanamh. Ní féidir ach le sollúnaí cláraithe searmanas bainise atá ceangailteach ó thaobh dlí a dhéanamh. Coinníonn an Oifig Ard-Chláraithe Clár Sollúnóirí Pósta (pdf) agus caithfidh aon duine a dhéanann sollúnú ar phósadh sibhialta, tuata nó reiligiúnach a bheith ar an gClár. Tá na catagóirí seo leagtha amach go soiléir i gClár na Sollúnta mar shibhialta / reiligiúnach / tuata.

Conas iarratas a dhéanamh?

Seiceáil an Clár Sollúntóirí atá á choinneáil ag an Ard-Oifig Chláraithe chun sollúnaí cláraithe a aimsiú a fhéadfaidh searmanas bainise a dhéanamh atá ceangailteach ó thaobh dlí de.

Má tá searmanas sibhialta á phleanáil agat in Oifig Chláraithe nó in áit cheadaithe eile, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le Cláraitheoir na bPóstaí Sibhialta don cheantar ina bhfuil sé ar intinn agat pósadh chun comhairle a fháil ar conas dul ar aghaidh.

Má tá tú ag pleanáil do phósadh trí shearmanas reiligiúnach nó tuata, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh leis an bhforas reiligiúnach nó tuata lena mbaineann chun treoir a fháil maidir le conas dul ar aghaidh.

Tuilleadh eolais

Tá tuilleadh eolais ar na rialacha agus na riachtanais maidir le Pósadh in Éirinn ag an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 1 Deireadh Fómhair 2021