Pósadh

Réamhrá

Is cinneadh tábhachtach é nuair a shocraíonn duine go bpósfaidh sé/sí agus is é ceann de na heachtraí is tábhachtaí é i saol duine. Mar sin féin, tá rialacha agus nósanna imeachta a chaithfidh tú a leanúint chun go mbeidh tú in ann pósadh in Éirinn. Baineann rialacha agus nósanna imeachta leis chomh maith má roghnaíonn tú pósadh thar lear.

Seachas na rialacha maidir le conas agus cá háit is féidir leat pósadh, beidh tionchar láithreach ag an bpósadh ar go leor réimsí de do shaol. I measc na rudaí a d'fhéadfadh athrú tá stádas dlíthiúil, do chearta oidhreachta, agus pinsin ach tá go leor eile.

Riachtanais maidir le phósta

Is féidir le lánúineacha den ghnéas céanna nó de ghnéasanna difriúla pósadh in Éirinn. Is í an aois íosta chun pósadh in Éirinn ná 18 mbliana d’aois. Má tá gnáthchónaí ort in Éirinn agus más mian leat pósadh thar lear, caithfidh tú a bheith 18 mbliana d’aois ar a laghad. Ina theannta sin, caithfidh an cumas a bheith agat pósadh. Is é sin, ní mór duit toiliú saor a thabhairt don phósadh agus an cumas a bheith agat tuiscint a fháil ar cad a chiallaíonn pósadh. Léigh tuilleadh faoi na riachtanais dhlíthiúla maidir le pósadh in Éirinn.

Riachtanais fógra maidir le pósadh

Má tá tú ag pósadh in Éirinn (cibé an saoránach Éireannach nó náisiúnach eachtrach tú), caithfidh tú a chur in iúl don Chláraitheoir go bhfuil sé ar intinn agat pósadh 3 mhí ar a laghad roimh lá do bhainise.

Caithfidh tú féin an fógra seo a thabhairt d’aon Chláraitheoir. Nuair a bhuaileann tú leis an gCláraitheoir, síneoidh tú dearbhú ag rá nach bhfuil aon chúis dhlíthiúil ar eolas agat nach féidir leis an bpósadh tarlú. Má tá gach rud in ord, tugann an cláraitheoir foirm chlárúcháin pósta (MRF) duit.

Tugann an MRF údarú nó cead duit pósadh. Tugann tú é don duine a dhéanfaidh do phósadh shollúnú.

Faigh amach conas fógra a thabhairt don Chláraitheoir go mbeidh tú ag pósadh in Éirinn.

Ní bhaineann an ceanglas fógra 3 mhí le comhpháirtithe sibhialta a raibh a gcomhpháirtíocht shibhialta cláraithe in Éirinn. Má roghnaíonn comhpháirtithe sibhialta pósadh, beidh a bpáirtnéireacht shibhialta díscaoilte go huathoibríoch.

Riachtanais maidir le fógra a thabhairt le linn COVID-19

Más mian leat fógra a thabhairt don Chláraitheoir go bhfuil sé ar intinn agat pósadh le linn na paindéime COVID-19, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le do sheirbhís cláraithe sibhialta áitiúil chun foirm fógra pósta poist a fháil. Nuair a bheidh an fhoirm comhlánaithe agat, is féidir leat í a sheoladh ar ais sa phost nó trí r-phost. Gheobhaidh tú admháil go bhfuarthas é. Ní gá duit féín freastal ar an tseirbhís cláraithe.

Nuair a atosóidh gnáthsheirbhís, beidh ort féin coinne a dhéanamh leis an gCláraitheoir chun an próiseas fógra a chur i gcrích. Léigh tuilleadh inár ndoiciméad griachtanais maidir le fógra pósta.

Do bhainis a chur ar atráth

Má tá tús curtha agat cheana féin le do thréimhse fógra 3 mhí ach más gá duit do bhainis a chur ar atráth, tá do MRF bailí le haghaidh 6 mhí i ndiaidh dháta bunaidh do bhainise.

Má tá dáta athsceidealaithe do bhainise laistigh den tréimhse 6 mhí seo, is féidir do MRF a leasú. Chun é seo a dhéanamh, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh leis an tseirbhís um chlárúchán sibhialta áitiúil ar thug tú fógra maidir le do rún pósadh ar dtús.

Má tá dáta athsceidealaithe do bhainise i ndiaidh na tréimhse 6 mhí seo, beidh ort teagmháil a dhéanamh leis an oifig ar thug tú fógra ar dtús agus dáta nua do bhainise a chur ar fáil. Ní mór duit é seo a dhéanamh 3 mhí ar a laghad roimh dháta nua do bhainise. Beidh ort bualadh leis an gCláraitheoir arís chun MRF nua a fháil. Ní bheidh ort aon táille a íoc.

Do bhainis a chur siar

Má tá do thréimhse fógra 3 mhí tosaithe agat cheana féin ach má bhí ort do bhainis a chur siar, tá do MRF bailí ar feadh 6 mhí tar éis do dháta bainise bunaidh.

Má tá do lá bainise athsceidealaithe laistigh den tréimhse 6 mhí seo, féadfaidh tú MRF nua a fháil gan aon chostas breise tar éis na paindéime. Chun seo a dhéanamh, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh leis an tseirbhís cláraithe sibhialta áitiúil lenar thug tú fógra ar dtús go raibh sé ar intinn agat pósadh.

Má tá do lá bainise athsceidealaithe tar éis na tréimhse 6 mhí seo, beidh ort teagmháil a dhéanamh leis an oifig lenar thug tú fógra ar dtús agus do dháta nua pósta a thabhairt dóibh. Cuirfidh siad in iúl duit cathain a gcaithfidh tú féin freastail ar a n-oifig tar éis na paindéime COVID-19 chun an dearbhú a shíniú nach bhfuil aon chúis dhlíthiúil ann nach féidir leis an bpósadh tarlú. Ansin eiseofar MRF nua duit gan aon chostas breise.

Caithfidh tú an tseirbhís cláraithe sibhialta (áit lenar thug tú fógra ar dtús) a chur ar an eolas faoi do dháta nua pósta 3 mhí roimh ré ar a laghad

Bealaí éagsúla le pósadh

Tá bealaí dlíthiúla éagsúla ann chun pósadh in Éirinn. Ina measc seo tá searmanais phósta shibhialta agus searmanais phósta reiligiúnacha agus tuata. D’fhéadfadh go mbeadh difríochtaí idir riachtanais reiligiún éagsúla agus comhlachtaí tuata éagsúla, mar sin seiceáil roimh ré le duine cuí den chléir nó den chomhlacht chun tuilleadh eolais a fháil.

Ó mhí na Samhna 2007, is cuma cén modh pósta a roghnaíonn tú (searmanas sibhialta, tuata nó reiligiúnach), is ionann an próiseas roghnúcháin. Eisíonn an Cláraitheoir Foirm Chlárúcháin Pósta (MRF), i ndiaidh fógra a fháil, a thugann údarú duit pósadh. Tugann tú an fhoirm don duine a bheidh i mbun shearmanas do phósta. I ndiaidh shearmanas an phósta, ba cheart an MRF comhlánaithe a thabhairt do Chláraitheoir, laistigh d’aon mhí ó shearmanas an phósta, ionas gur féidir an pósadh a chlárú. Tá seirbhís gan réamhchoinne á soláthar ag roinnt seirbhísí um chlárúchán sibhialta. Ní mór duit glaoch ar sheirbhísí áirithe agus coinne a dhéanamh. Ní féidir leat do dheimhniú pósta a fháil go dtí go mbíonn an pósadh cláraithe.

Pósadh thar lear

Más saoránach Éireannach tú agus má tá sé i gceist agat pósadh thar lear, tá bailíocht dhlíthiúil do phósta á rialú, i bpáirt, ag dlíthe na tíre ina bpósann tú. I bhformhór na gcásanna, fiú mura mbaineann sé le chuile cás, tá na nósanna dlíthiúla thar lear an-difriúil leis na nósanna in Éirinn. Féadfaidh tú eolas do shaoránaigh na hÉireann a bhfuil se i gceist acu pósadh thar lear a léamh.

Athruithe do do stádas i ndiaidh do phósta.

Bíonn tionchar ag pósadh ar go leor gnéithe de do shaol in Éirinn. Ina measc tá árachas saoil agus pinsin, oidhreacht, toimhde atharthachta agus fiú cánachais. Faigh amach cén tionchar a bhíonn ag pósadh ar do stádas dlíthiúil.

Tuilleadh eolais

Tabhair cuairt ar Láithreán Gréasáin FSS chun tuilleadh eolais a fháil ar conas pósadh in Éirinn.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 25 Samhain 2020