Conas gearán a dhéanamh

 • Is féidir go mbeidh tú in ann díospóid a réiteach le cuideachta ar bhealach níos éasca agus gan dul chun na cúirte trí úsáid a bhaint as réiteach malartach díospóide (ADR). Faigh amach cad is ADR ann agus conas a d'fhéadfadh sé a bheith úsáideach duit.

 • Féadfaidh tú gearán a dhéanamh faoi fhógra chuig Údarás Fógraíochta na hÉireann (ASAI) nó chuig eagraíochtaí tomhaltóirí earnáilsonracha eile. Faigh amach conas agus cé leis ar cheart gearán a dhéanamh.

 • Faigh amach faoi conas gearán a dhéanamh faoi ghnó seirbhísí airgeadais agus cuir do ghearán chuig an Ombudsman um Sheirbhísí Airgeadais agus Pinsin.

 • Faigh amach faoi conas gearán a dhéanamh faoi phreas nó meáin dhigiteacha le hOifig an Ombudsman Preasa nó ábhar a chraoladh ar an raidió nó ar an teilifís chuig Údarás Craolacháin na hÉireann.

 • Faigh amach cé leis ar cheart teagmháil a dhéanamh agus conas gearán a dhéanamh faoi ghairmí leighis.

 • Faigh amach conas gearán a dhéanamh le soláthraí seirbhíse teileachumarsáide nó le ComReg maidir le fón, idirlíon nó teilifís.

 • Faigh amach conas gearán a dhéanamh faoi dhrochsheirbhís ó thiománaithe tacsaí, hacnaí nó limisín.

 • Faigh amach conas gearán a dhéanamh faoi do sholáthraí nó líonra fuinnimh, nó faoi sheirbhís Uisce Éireann.

 • Faigh amach faoi na comhlachtaí reachtúla agus na rialtóirí a chosnaíonn cearta tomhaltóirí.

 • Faigh cabhair le gearán a dhéanamh má théann rud éigin mícheart i ndiaidh duit táirge nó seirbhís a cheannach. Faigh amach cé leis ar cheart teagmháil a dhéanamh mura bhfuil tú sásta leis an mbealach ar déileáladh le do ghearán.

 • Is cineál de réiteach malartach díospóide é Réiteach Díospóide Ar Líne (ODR) le haghaidh fadhbanna a bhaineann le siopadóireacht ar líne.

 • Find out about your right to complain about illegal content, account restrictions and targeted ads on online platforms.

 • Representative actions allow consumers to join together to stop widespread illegal or unfair practices by businesses. Find out about the rules that apply and process for joining a representative action.