Réiteach Díospóide Ar Líne (ODR)

Cad is ODR ann?

Is cineál próisis um réiteach malartach díospóide (ADR) é Réiteach Díospóide Ar Líne (ODR) le haghaidh siopadóireachta ar líne.

Is bealach é ADR chun gearáin a réiteach gan dul chun na cúirte. Is éard is ADR ann ná nuair a chuidíonn tríú páirtí neamhspleách leat díospóid leanúnach le gnólacht a réiteach trí idirghabháil, comhréiteach nó eadráin a úsáid.

Déantar ODR go hiomlán ar líne. Tá sé ar fáil le díol ar líne in Éirinn agus san AE. Tá sé úsáideach go háirithe nuair a bhíonn tú féin agus an gnó i dtíortha éagsúla.

An ardán ODR

Is uirlis ar líne saor in aisce é an t-ardán ODR a ligeann duit gearán a dhéanamh faoi tháirgí nó seirbhísí a cheannaigh tú ar líne.

Is é an Coimisiún Eorpach a sholáthraíonn an t-ardán agus tá sé mar aidhm aige díospóidí trasteorann ar líne a dhéanamh níos éasca le réiteach.

Déan gearán ag baint úsáide as ODR

Is féidir leat an t-ardán ODR a úsáid chun:

  • Chun teagmháil a dhéanamh leis an ngnóthas chun d’fhadhb a réiteach go díreach
  • Bain úsáid as comhlacht um réiteach díospóide

Comhlánaigh an fhoirm ar líne

Chun gearán a chruthú, líon isteach an fhoirm ghearáin ar líne

Is féidir leat cuntas ODR a chruthú nó síniú isteach i do chuntas reatha, nó gearán a chruthú gan chlárú ach beidh ort clárú níos déanaí.

Ní mór duit dul trí roinnt ceisteanna scagtha ar dtús.

Iarrtar ort ansin roinnt sonraí a chur isteach fút féin, faoin ngnó, faoin gceannach atá agat agus faoi cad atá i gceist le do ghearán. Mínigh cad é an réiteach is fearr leat.

Uaslódáil aon doiciméid ábhartha (mar shampla sonrasc nó dearbhú ordaithe). [AK4]

Déan teagmháil leis an ngnó

Mar chuid den fhoirm ghearáin ar líne, iarrann tú labhairt leis an ngnó go díreach.

Cuireann an t-ardán an gnó ar an eolas faoi d'iarratas.

Má tá an gnó sásta labhairt, beidh tú in ann teachtaireachtaí a mhalartú go díreach tríd an painéal ODR.

Tá 90 lá agat chun teacht ar chomhaontú trí chainteanna díreacha.

Mura bhfuil baint ag an ngnó leis an bpróiseas laistigh de 30 lá, dúnfar an cás.

Bain úsáid as comhlacht um réiteach díospóide

Mura bhfuil an gnó ag iarraidh an fhadhb a réiteach leat go díreach ar an ardán, is féidir leo liosta comhlachtaí ADR a mholadh le húsáid ina ionad sin.

Tá 30 lá agat chun aontú ar an gcomhlacht le húsáid nó dúnfar do chás.

Má aontaíonn tú le ceann de na comhlachtaí ADR a mhol an chuideachta, deimhníonn tú é sin ar an ardán.

Aistreofar d’aighneas go huathoibríoch chuig an gcomhlacht ADR lena bhreithniú.

Déanfaidh an comhlacht ADR an gearán a láimhseáil ar líne agus beidh 90 lá aige lena chinneadh a dhéanamh.

Is féidir leat féin nó an gnólacht tarraingt siar ón bpróiseas am ar bith.

An gcaithfidh an gnó páirt a ghlacadh?

I bhformhór na gcásanna, ní gá do chuideachtaí páirt a ghlacadh i scéimeanna ADR.

Ní mór do gach cuideachta a dhíolann táirgí nó seirbhísí ar líne san AE na nithe seo a leanas a chur ar a láithreán gréasáin, áfach:

  • Nasc chuig an ardán ODR
  • Seoladh ríomhphoist do phointe teagmhála le haghaidh gearáin ó thomhaltóirí

Faigh tuilleadh cabhrach

Ní mór comhlacht ainmnithe a bheith ag Ballstáit an AE chun tacú leis an gclár ODR.

Is é an comhlacht ainmnithe an pointe teagmhála náisiúnta chun cabhrú leat an t-ardán ODR a úsáid.

In Éirinn is é an Lárionad Eorpach do Thomhaltóirí (ECC) Éire an pointe teagmhála don ODR.

Is féidir le ECC Ireland:

  • Tacaíocht a thabhairt duit maidir le conas an uirlis ODR (suíomh Gréasáin) a úsáid
  • Cabhrú le cumarsáid a éascú idir tú féin, an gnó agus an comhlacht ADR
  • Comhairle a thabhairt duit faoi roghanna eile chun d’fhadhb a réiteach, mar shampla an Nós Imeachta Eorpach um Éilimh Bheaga.

Tá na rialacha a chumhdaíonn ODR leagtha amach i Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Réiteach Díospóide Ar Líne le haghaidh Díospóidí Tomhaltóirí) 2015.

Tuilleadh faisnéise

Léigh tuilleadh faoi Réiteach Malartach Díospóide.

Tá tuilleadh faisnéise ag ECC Ireland faoi réiteach díospóide ar líne.

Is féidir leat treoir a íoslódáil chuig an ardán um réiteach díospóide ar líne an AE (ODR) (pdf).

ECC Éire

Teach Bloom
Sráid an Iarnróid
Baile Átha Cliath 1
D01 C576

Láithreán Gréasáin: http://www.eccireland.ie/
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 27 Iúil 2023