Díospóidí comharsan

 • Is é an riail ghinearálta go bhfuil aon teorainneacha idir do thalamh agus talamh do chomharsa faoi chomhúinéireacht agat féin agus ag do chomharsa. Ach b’fhéidir go mbeifeá in ann a chruthú go bhfuil struchtúr teorann agat go hiomlán.

 • Caithfidh gach capall, capaillín agus asal pas a bheith acu agus caithfidh siad a bheith cláraithe agus micrishliste. Chomh maith leis sin, i limistéir shonraithe rialaithe údaráis áitiúil, teastaíonn ceadúnas uait chun capall a choimeád.

 • Tá sé neamhdhleathach dramhaíl a dhó sa bhaile nó i do ghairdín féin. Má chiontaítear tú as dramhaíl a dhó go neamhdhleathach, féadfar fíneáil nó téarma príosúnachta a ghearradh ort.

 • Tá forálacha san Acht um Cheartas Coiriúil 2006 chun déileáil le hiompar frithshóisialta déanta ag daoine fásta. Cuireann na forálacha seo ar chumas na ngardaí déileáil le hiompar frithshóisialta déanta ag daoine fásta trí mheán próiseas sibhialta a úsáideann rabhaidh agus orduithe iompair nó a bhaineann le horduithe um iompar frithshóisialta.
  This document is in: Forghníomhú an Dlí

 • Thug an tAcht um Cheartas Coiriúil forálacha isteach chun déileáil le hiompar frithshóisialta déanta ag leanaí. Cuireann na forálacha sin ar chumas na nGardaí déileáil le hiompar frithshóisialta ar roinnt bealaí éagsúla.
  This document is in: Gasúir agus Ógchiontóirí

 • Ligeann ceart slí duit taisteal thar thalamh a bhaineann le duine eile. Déanann an doiciméad seo cur síos ar chearta slí poiblí agus príobháideacha, chomh maith le conas ceart slí a bhunú agus a chlárú.
  This document is in: Seilbh tí

 • Cur síos ar na cinéalacha difriúla cead pleanála a bhaineann le tithíocht phríobháideach, cén chaoi agus cén áit ar chóir iarratas a dhéanamh.
  This document is in: Ceadú Pleanála