Forghníomhú an Dlí

  • Is é an Garda Síochána fórsa póilíneachta náisiúnta na hÉireann. Tá sé freagrach as dualgais uile na póilíneachta a fheidhmiú i Stát na hÉireann.

  • Is iad Coimisiún Ombudsman an Gharda Síochána (COGS) nó Ombudsman na nGardaí an ghníomhaireacht neamhspleách a dhéileálann le gearáin ón bpobal mór faoi bhaill den Gharda Síochána.

  • Más íospairt coireachta tú ba chóir duit teagmháil a dhéanamh leis na Gardaí. Faigh amach conas coir a thuairisciú.

  • Tá dlíthe i bhfeidhm a dearadh chun cumhachtaí dlíthiúla soiléire cuimsitheacha a thabhairt do na Gardaí (fórsa póilíní na hÉireann) chun cur ar a gcumas déileáil le rialú sluaite.

  • Tá forálacha san Acht um Cheartas Coiriúil 2006 chun déileáil le hiompar frithshóisialta déanta ag daoine fásta. Cuireann na forálacha seo ar chumas na ngardaí déileáil le hiompar frithshóisialta déanta ag daoine fásta trí mheán próiseas sibhialta a úsáideann rabhaidh agus orduithe iompair nó a bhaineann le horduithe um iompar frithshóisialta.

  • Féadtar an Scéim um Rabhadh Aosach a úsáid mar rogha eile in áit ionchúisimh as cionta áirithe áit a mheastar go mbaineann rabhadh le leas an phobail.

  • Is féidir leis na cúirteanna srianta a ghearradh ar ghluaiseachtaí daoine a ciontaíodh as mionchionta mar mhalairt ar phianbhreith choimeádta a ghearradh. Faigh amach anseo cá huair a úsáidtear iad.

  • Tá an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí freagrach as ionchúiseamh a dhéanamh ar dhaoine a chúisítear i gcoireanna a dhéanamh sa Stát.