Peataí, fiadhúlra agus bithéagsúlacht

 • Rialacha maidir le húinéireacht agus rialú madraí. Áirítear leis seo ceadúnú, micrishliseanna agus srianta do phórtha áirithe.

 • Caithfidh gach capall, capaillín agus asal pas a bheith acu agus caithfidh siad a bheith cláraithe agus micrishliste. Chomh maith leis sin, i limistéir shonraithe rialaithe údaráis áitiúil, teastaíonn ceadúnas uait chun capall a choimeád.

 • Tá sé mar aidhm ag réimse reachtaíochta in Éirinn agus san AE an bhithéagsúlacht a chinntiú trí ghnáthóga nádúrtha, agus fána agus flóra fiáin a chaomhnú.

 • Tá rialú docht ar iompórtáil peataí go hÉirinn. Eolas faoi na nósanna imeachta chun do pheata a thabhairt go hÉirinn.
  This document is in: Teacht a chónaí in Éirinn

 • Teastaíonn ceadúnas iascaireachta Stáit más mian leat páirt a ghlacadh i gcuid de na himeachtaí iascaireachta in Éirinn. Tá eolas ar fáil anseo maidir le conas iarratas a dhéanamh ar cheadúnas agus cén áit leis an iarratas sin a dhéanamh.
  This document is in: Spórt agus Fóillíocht

 • Is gné faoi chosaint in Éirinn iad fianna agus tá sé i gcoinne an dlí iad a chaitheamh gan cheadúnas. Faigh amach anseo conas iarratas a dhéanamh ar cheadúnas agus faoi na rialacha nach mór a chloí leo.
  This document is in: Spórt agus Fóillíocht