Spórt agus Fóillíocht

 • Imlíniú ar an tseirbhís a sholáthraíonn seirbhís na leabharlann phoiblí agus ceanglais ballraíochta

 • Dámhachtain idirnáisiúnta í an Bhratach Ghorm a bhronntar ar thránna agus ar phoirt a léiríonn caighdeáin mhaithe timpeallachta agus áiseanna maithe sláintíochta agus sábháilteachta.

 • Pléann an cháipéis seo an dlí a bhaineann le siúl agus fánaíocht trasna talún príobháidí in Éirinn agus tugann sí eolas faoi chosáin siúil in Éirinn.

 • Tá na rialacháin a bhaineann le baid aeraíochta agus soithí uisce a úsáid in Éirinn leagtha síos sa cháipéis seo.

 • Teastaíonn ceadúnas iascaireachta Stáit más mian leat páirt a ghlacadh i gcuid de na himeachtaí iascaireachta in Éirinn. Tá eolas ar fáil anseo maidir le conas iarratas a dhéanamh ar cheadúnas agus cén áit leis an iarratas sin a dhéanamh.

 • Is gné faoi chosaint in Éirinn iad fianna agus tá sé i gcoinne an dlí iad a chaitheamh gan cheadúnas. Faigh amach anseo conas iarratas a dhéanamh ar cheadúnas agus faoi na rialacha nach mór a chloí leo.

 • Bunaíodh Spóirt Fís na hÉireann le daoine atá dall agus a bhfuil míchumas na súl orthu a spreagadh le páirt a ghlacadh i spórt ag gach leibhéal.

 • Tá cur síos anseo ar an gClár Go for Life, clár a bhfuil sé mar aidhm aige cur leis an rannpháirtíocht a bhíonn ag daoine aosta i spórt agus in imeachtaí fisiciúla.

 • Tugann an cháipéis seo sainiú ar céard atá i gceist le club nua a bhunú agus cén áit ar féidir leat tuilleadh faisnéise a fháil.

 • Is é cuspóir foriomlán an Bheartais Náisiúnta Caitheamh Aimsire do Dhaoine Óga creatlach a sholáthar chun na deiseanna oiriúnacha caitheamh aimsire do dhaoine óga idir 12 agus 18 mbliana a chur chun cinn.

 • Más mian leat drone a eitilt, ní mór duit clárú mar oibreoir drone i bhformhór na gcásanna. Tá eolas ar an leathanach seo faoi conas é seo a dhéanamh, agus na rialacha maidir le dróin eitilte.