Tránna agus Poirt le Bratach Ghorm in Éirinn

Eolas

Gradam idirnáisiúnta comhshaoil is ea an Bhratach Ghorm a bhronntar ar thránna agus ar mhuiríní ar fud an domhain a léiríonn dea-chaighdeáin chomhshaoil agus áiseanna maithe sláintíochta agus sábháilteachta. Bronann an Fhondúireacht um Oideachas Comshaoil (FOC), eagraíocht neamhspleách neamhbhrabúis, an gradam seo. Tá an Bhratach Ghorm i bhfeidhm i mbreis agus 50 tír go hidirnáisiúnta. Is féidir leat faisnéis a fháil ar na tránna agus ar na muiríní in Éirinn a bhain gradaim amach ag beachawards.ie.

In Éirinn, is iad an Taisce a fheidhmíonn an Bhratach Ghorm. Feidhmíonn an Taisce, freisin, scéim Gradaim um Chósta Ghlas do thránna a bhaineann caighdeáin cháilíocht uisce an AE amach ach a choimeádann a gcomhshaol nadúrtha gan mhilleadh. Is féidir leat an cháilíocht uisce a dheimhniú ag na 131 limistéar sannta atá in Éirinn ag splash.epa.ie.

Rialacha

Bronntar Bratach Ghorm ar thrá nó ar phort ar feadh séasúir amháin (Iúil go Lúnasa).

Ní mór cloí le 33 critéar a bhaineann leis na hábhair seo a leanas le Bratach Ghorm do thránna a fháil:

 • Cáilíocht uisce
 • Oideachas agus eolas timpeallachta
 • Bainistiú timpeallachta
 • Sábháilteacht agus seirbhísí.

Tá 29 critéir nach mór do muiríne a chomhlíonadh. Clúdaíonn siad na réimsí céanna ar cháilíocht uisce, oideachas comhshaoil ​​agus faisnéise, bainistíocht chomhshaoil​​, sábháilteachta agus seirbhísí. Is féidir a bheith an muiríne chuid de chuan níos mó le gníomhaíochtaí eile, má tá sé scartha go soiléir ó ghníomhaíochtaí chuain eile.

Ní mór na critéir a cloí le d'fhonn a fháil Brat Gorm. Más rud é nach bhfuil na critéir comhlíonta le linn an tséasúir nó an t-athrú coinníollacha, d'fhéadfadh an Brat Gorm a tharraingt siar.

Is iad na critéir Brataí Goirme critéir íosta. Is féidir le tír a roghnú a bhfuil critéir níos déine.

Is féidir leat féachaint na critéir trá Gorm Brait agus na critéir muiríne Gorm Brait ar an suíomh gréasáin beachawards.ie.

Conas iarratas a dhéanamh

Déanann an t-údarás áitiúil cuí iarratas ar Bhratach Ghorm dá thránna. Cuireann an t-údarás áitiúil an fhoirm chomhlánaithe (leis na cáipéisí faoi iamh) chuig an Giúiré Náisiúnta. Nuair is trá atá i gceist san iarratas ní mór go mbeadh sonraí maidir le huisce snámha ceadúnaithe ón mbliain roimhe curtha ar fáil i bhfoirm cháipéiseach in éineacht leis an iarratas.

Is é/í úinéir an phoirt atá freagrach as iarratas a dhéanamh ar Bhratach Ghorm a fháil bronnta ar an bport.

Le bheith intofa don Bhratach Ghorm ní mór do thrá/port na riachtanais uilig a chomhlíonadh agus, chomh maith leis sin, cuirtear san áireamh é má chomhlíontar uasmhéid na gcritéar treoirlíne.

An Giúiré Náisiúnta

Is iad seo a leanas baill an Ghiúiré Náisiúnta:

 • Ionadaí ón Roinn Chomhshaoil
 • Ionadaí ón Roinn Turasóireachta
 • Eagraíochtaí timpeallachta
 • Cumann na n-údarás áitiúil
 • Comhdháil náisiúnta tarrthála
 • Saineolaithe oideachais
 • Saineolaithe mara.

Déanann an Giúiré Náisiúnta iarratais a mheas le cinntiú go bhfuileadar ag cloí le critéir na Brataí Goirme agus ceadaíonn nó diúltaíonn sé an t-iarratas ag leibhéal náisiúnta. I gcásanna speisialta, is féidir leis an Giúiré Náisiúnta deonú a thabhairt. Cuireann an Giúiré Náisiúnta ar aghaidh ansin na hiarratais cheadúnaithe agus na deonuithe chuig an Giúiré Idirnáisiúnta.

An Giúiré Idirnáisiúnta

Ná daoine seo a leanas atá ar an ngiúiré idirnáisiúnta:

Déanann an Giúiré Idirnáisiúnta meastóireacht roimh cinneadh deireanach a thógáil cé na tránna agus na poirt a mbronnfar an Bhratach Ghorm orthu don séasúr.

Cá háit a ndéanfaidh méiarratas

Bainisteoir na Brataí Goirme

An Taisce
5 Plás Altrama
Barra an Teampaill
Baile Átha Cliath
Éire

Teil: +353 (0)1 4541786
Láithreán Gréasáin: http://www.beachawards.ie
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 16 Eanáir 2024