An Clár Go For Life

Eolas

Go for Life

Is é ‘Beir Beo ar an Saol’ (‘Go for Life’) an clár náisiúnta le haghaidh spóirt agus gníomhaíocht fhisiciúil i measc daoine scothaosta. Is é cuspóir Beir Beo ar an Saol go mbeidh baint ag líonta níos mó de dhaoine scothaosta i ngach gné den spórt agus den ghníomhaíocht fhisiciúil. Tá an clár á reáchtáil ag Age & Opportunity i gcomhpháirt le hOifigí Chothú na Sláinte agus Feabhsúcháin d’Fheidmeanancht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus leis na Comhpháirtíochtaí Spóirt Áitiúla.

An Clár Ceannaireachta

Tá sé mar aidhm ag an gClár Ceannaireachta rannpháirtíocht fheabhsaithe a chur chun cinn i measc daoine neamhspleácha aosta i ngach gné de ghníomhaíocht fhisiciúil a chuireann an tsláinte chun cinn agus i spóirt chaitheamh aimsire. Tá fáil ar theagascóirí Beir Bua ar an Saol chun oiliúint a chur ar cheannairí áitiúla gníomhaíochta fisiciúla (PAL) i ngníomhaíocht fhisiciúil le daoine aosta. Is gnách gur baill de ghrúpaí pobail iad PALanna, ar nós comhlachais scoir ghníomhaigh nó oibrithe ionad lae. Ar fud na tíre, tá breis agus 1,000 PAL gníomhach.

Spriocthionscnaimh

Cuireann na spriocthionscnaimh rannpháirtíocht fheabhsaithe chun cinn i measc daoine neamhspleácha nó daoine aosta atá faoi mhíbhuntáiste.

Go for Life FitLine

Go for Life FitLine seirbhís teileafóin-bhunaithe a spreagann tú a fháil níos gníomhaí.

An Clár Feasachta ar Ghníomhaíocht Fhisiciúil

Tá sé de chuspóir ag an gClár Feasachta ar Ghníomhaíocht Fhisicúil an fheasacht atá i measc daoine aosta a mhéadú ar na tairbhí atá le baint ó stíl mhaireachtála ghníomhach agus ón réimse fairsing deiseanna atá ann chun bheith páirteach i maireachtáil ghníomhach agus sa spórt caitheamh aimsire.

An Scéim Náisiúnta Deontais

Tionscnamh rialtais is ea an Scéim Náisiúnta Deontais do Spórt agus Gníomhaíocht Fhisiciúil i measc Daoine Aosta atá dírithe ar mhuintir aosta an phobail a spreagadh chun páirt a ghlacadh i spórt agus i ngníomhaíocht fhisiciúil.

Tá an scéim dírithe ar an méid a leanas a dhéanamh:

  • Cabhrú le clubanna agus le heagraíochtaí chun na deiseanna reatha a fheabhsú atá ann lena mbaill sa spórt agus i ngníomhaíochtaí caitheamh aimsire.
  • Cabhrú le clubanna agus le heagraíochtaí chun tionscnaimh nua a chur chun cinn atá dírithe ar rannpháirtíocht daoine aosta a spreagadh sa spórt agus i ngníomhaíochtaí caitheamh aimsire.

Is gnách go bhfáiltíonn clubanna agus eagraíochtaí áitiúla roimh iarratais ar chistiú faoin Scéim Náisiúnta Deontais ar mian leo tionscnaimh a chur i bhfeidhm, trí fhógraí sna nuachtáin agus sna meáin.

Tuilleadh eolais

Tá raon tionscnamh ag Spórt Éireann agus ag na Comhpháirtíochtaí Áitiúla Spóirt do gach aois agus cumas chun cabhrú leat a choinneáil gníomhach agus sláintiúil. Tá plean aclaíochta baile acu ar féidir leat a leanúint.

Faigh amach faoin mbealach siúlóide is gaire duit ar ár leathanach ar siúl agus fánaíocht.

Tá leideanna ginearálta maidir le conas a bheith gníomhach ar gov.ie. Tabhair cuairt ar HealthyIreland le haghaidh faisnéise sláinte agus folláine. Tá eolas agus comhairle ag Social Connections maidir le naisc shóisialta a thógáil agus a choinneáil.

Cá háit a ndéanfaidh méiarratas

An Clár Go For Life

Institiúid Oideachais Marino
Griffith Avenue
Baile Atha Cliath 9
Éire

Teil: +353 (0)1 805 7709
Láithreán Gréasáin: https://ageandopportunity.ie/sport/
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 20 Samhain 2023