Gasúir agus Ógchiontóirí

  • Rialaíonn Acht na Leanaí 2001 conas a dhéileáiltear le leanaí a sháraíonn an dlí coiriúil.

  • Thug an tAcht um Cheartas Coiriúil forálacha isteach chun déileáil le hiompar frithshóisialta déanta ag leanaí. Cuireann na forálacha sin ar chumas na nGardaí déileáil le hiompar frithshóisialta ar roinnt bealaí éagsúla.

  • Tá láimhseáil leanaí agus iad i gcoimeád na nGardaí clúdaithe ag an Acht um Leanaí 2001.

  • Le linn na n-imeachtaí cúirte lena mbaineann leanbh a cúisíodh i gcion, féadfaidh an chúirt a ordú go gcuirtear comhdháil teaghlaigh ar bun.

  • Tá sé mar aidhm ag Clár Athstiúrtha don Óige na nGardaí cosc a chur ar chiontóirí óga in Éirinn ag dul isteach sa chóras ceartais choiriúil iomlán. Déantar é seo trí sheans eile a thabhairt do na ciontóirí óga.

  • Déanann Acht na Leanaí 2001 foráil i gcomhair réimse smachtbhannaí pobail gur féidir leis na cúirteanna a chur i bhfeidhm mar rogha eile ar choinneáil leanaí.

  • Osamharc ar institiúidí ina mbíonn leanaí á gcoinneáil ag na Cúirteanna. Fachtóirí a thugtar san áireamh ag na Cúirteanna maidir lena gcoinneáil.

  • Bíonn an Chúirt Leanaí ag déileáil le leanaí faoi 18 mbliana d'aois agus tháinig sé i bhfeidhm i 2002. Leagann Acht Leanaí 2001 amach na rialacha difriúla maidir leis an gCúirt Leanaí.
    This document is in: Córas na gCúirteanna