Coinneáil leanaí

Réamhrá

Seoltar páistí idir na haoiseanna 10 agus 16 a ngearrtar tréimhse choinneála orthu go Campas Coinneála Bhaile an Oibricigh. Seoltar daoine 17 mbliana d'aois a ar gearradh píonós orthu i ndiaidh 31 Márta 2017 chuig Campas Coinneála Bhaile an Oibricigh freisin. Is féidir daoine atá 18 mbliana nó níos sine a chur chun príosúin.

Glactar roinnt tosca san áireamh, lena n-áirítear an aois atá agat le linn do chéid láithris sa chúirt, do charachtar, nádúar an chiona agus áit oiriúnach a bheith ar fáil.

Tá mórleasuithe ar bun maidir le coinneáil leanaí. Tá faisnéis ar rialú coinneála a tugadh isteach leis an Acht um Leanaí, 2001, inár ndoiciméad maidir le leanaí agus an córas ceartais choiriúil.

Scoileanna Coinneála Leanaí

Tugtar scoileanna coinneála leanaí ar na hiar-Scoileanna Tionsclaíocha agus Scoileanna Ceartúcháin anois agus déanann Seirbhís na hÉireann um Cheartas i leith an Aosa Óig, atá mar chuid den Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige, iad a bhainistiú. IBhí ann do 3 scoil choinneála leanaí a bhí measadh gurb oiriúnach iad do leanaí athchurtha agus cimithe a choinneáil. Bhí iad seo:

  • Scoil Bhuachaillí Bhaile an Oibricigh
  • Scoil Chailíní Bhaile an Oibricigh
  • Scoil Theach na Tríonóide

Seoltaí chiontóirí fireann idir aois 16 agus 21 bliain d’aois go háiteanna coinneála seachas príosún. Ba í Institiúid Naomh Pádraig an phríomháit choinneála ar ar tugtaí Borstal roimhe seo agus glacadh ansin le ciontóirí fireann idir aois 16 agus 21 bliain d'aois. Dúnadh Institiúid Naomh Pádraig an 7 Aibreáin 2017.

Campas Coinneála um Leanaí Bhaile an Oibricigh

Tá saoráid náisiúnta um áil choinneáil leanaí atá faoi bhun 18 mbliana d'aois forbartha ag Baile an Oibricigh. O Mheitheamh 2016 i leith rinneadh na 3 scoile choinneála thuasluaite a chomhnascadh mar Champas Coinneála um Leanaí Bhaile an Oibricigh .

Coinnítear cailíní agus buachaillí idir 10 & 18 mbliana d'aois ar gearradh tréimhse choinneála orthu ag Campas Bhaile an Oibricigh anois.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 9 Samhain 2017