Cúrsaí dlí agus sláinte

  • Is dlí é an tAcht um Chinnteoireacht Chuidithe (Cumas) 2015 a bhunaíonn creat dlíthiúil nua le haghaidh cinnteoireachta tacaithe in Éirinn. Tá feidhm aige ón 26 Aibreán 2023.

  • Tá socruithe tacaíochta cinntí ar fáil chun an t-údarás dlíthiúil a thabhairt do dhuine éigin chun cabhrú leat cinntí a dhéanamh nó cinntí a dhéanamh ar do shon.

  • Má bhíonn deacracht agat cinntí áirithe a dhéanamh leat féin gan chabhair nó má cheapann tú go bhféadfadh deacracht a bheith agat go luath, féadfaidh tú comhaontú cúnaimh cinnteoireachta a dhéanamh agus duine a bhfuil muinín agat astu a roghnú le bheith i do chúntóir cinnteoireachta.

  • Tugann comhaontú comhchinnteoireachta an t-údarás dlíthiúil do dhuine cinntí áirithe a dhéanamh leat.

  • Mura bhfuil tú in ann cinntí áirithe a dhéanamh, féadfaidh an chúirt ionadaí cinnteoireachta a thabhairt duit chun na cinntí sin a dhéanamh ar do shon.

  • Tá cur síos sa cháipéis seo ar na rialacha a bhaineann le toiliú don chóireáil leighis agus máinliach.

  • Na socruithe dlíthiúla éagsúla is féidir le duine a dhéanamh chun aire a thabhairt dá g(h)nóthaí mura bhfuil sé/sí in ann déanamh amhlaidh ar chúis ar bith.

  • Tá cur síos sa cháipéis seo ar na bealaí éagsúla inár féidir le duine teacht ar Thaifid Leighis.

  • Is ráiteas é an Treoir Réamhchúraim Sláinte in Éirinn faoin gcineál agus faoin méid cóireála leighis nó máinliachta atá uait amach anseo, ar an mbonn tuisceana nach mbeidh tú in ann an cinneadh sin a dhéanamh ag an am cuí.

  • Ní féidir aon choimircithe cúirte nua a chruthú amhail ón 26 Aibreán 2023. Sna 3 bliana ina dhiaidh sin, déanfar athbhreithniú ar na coimircithe atá ann cheana féin.