Comhaontú cúnaimh cinnteoireachta

Réamhrá

Má tá deacracht agat cinntí áirithe a dhéanamh leat féin nó má cheapann tú go bhféadfadh deacracht a bheith agat go luath, féadfaidh tú comhaontú cúnaimh cinnteoireachta a dhéanamh agus duine a bhfuil muinín agat astu a roghnú le bheith i do chúntóir cinnteoireachta.

Ligeann an comhaontú seo duit na cinntí a dteastaíonn cabhair uait a roghnú. Tugann sé aitheantas dlíthiúil freisin do do dhuine roghnaithe chun cabhrú leat na cinntí sin a dhéanamh duit féin. Ní dhéanann do chúntóir cinnteoireachta cinntí ar do shon. Ina áit sin, cabhraíonn siad leat do chinntí féin a dhéanamh.

Féadfaidh na cinntí i do chomhaontú a bheith faoi do leas pearsanta, faoi chúrsaí maoine agus airgid.

Mar shampla, d’fhéadfadh siad cabhrú leat cinntí a dhéanamh faoi do theach nó cabhrú leat cinntí a dhéanamh faoi fhostaíocht, oiliúint nó gníomhaíochtaí sóisialta.

Féadfaidh tú a chinneadh cé chomh fada is a mhairfidh an comhaontú. Is féidir leis a bheith ar feadh tréimhse áirithe ama, nó is féidir é a bheith leanúnach.

Tá comhaontuithe um chúnamh cinnteoireachta ar cheann de na comhaontuithe is féidir a dhéanamh faoin Acht um Chinnteoireacht Chuidithe (Cumas) 2015. Má theastaíonn duine uait chun cinntí a dhéanamh leat, féadfaidh tú comhaontú comhchinnteoireachta a dhéanamh.

Cad is féidir le cúntóir cinnteoireachta a dhéanamh?

Ní féidir leis an gcúntóir cinnteoireachta ach cuidiú le cinntí a chuimsítear i do chomhaontú cúnaimh cinnteoireachta. Ciallaíonn sé seo go mbeidh siad in ann rochtain a fháil ar fhaisnéis agus ar thaifid ábhartha duit má chuir tú an tasc seo san áireamh i do chomhaontú. D’fhéadfadh go mbeadh i gceist leis seo taifid nó faisnéis a fháil ó do bhanc, ó d’fhóntas nó ó do sholáthraí cúram sláinte.

Beidh an t-údarás dlíthiúil ag do chúntóir cinnteoireachta:

 • Cabhraigh leat faisnéis ábhartha a bhailiú agus é a mhíniú duit
 • Cabhraigh leat do roghanna a thuiscint agus a mheas
 • Tacaigh leat trí dhaoine eile a chur ar an eolas faoin gcinneadh atá déanta

Ní dhéanann do chúntóir cinnteoireachta cinneadh leat nó ar do shon. Tacaíonn siad leat do chinntí féin a dhéanamh.

Is féidir leat tuilleadh faisnéise a fháil faoi ról agus faoi fhreagrachtaí an chúntóra cinnteoireachta sa Chód Cleachtais chun cúntóirí cinnteoireachta a threorú.

Cé atá in ann a bheith ina chúntóir cinnteoireachta?

Caithfidh do chúntóir cinnteoireachta a bheith ina dhuine fásta (18 mbliana d’aois agus níos sine). Caithfidh go bhfuil a fhios agat agus muinín a bheith agat as an duine atá á roghnú agat. Féadfaidh níos mó ná cúntóir cinnteoireachta amháin a bheith agat in aon chomhaontú, agus is féidir comhaontuithe iolracha a bheith agat a dhéileálann le hábhair éagsúla.

Ní féidir leis an duine a bheith ina chúntóir cinnteoireachta:

 • Ciontaíodh tú i gcion i gcoinne tú féin nó do linbh
 • Go bhfuil siad dócmhainneach ó thaobh airgeadais de nó ciontaíodh iad i gcion lena mbaineann calaois nó mímhacántacht (ach amháin má bhaineann an comhaontú le cinntí leasa phearsanta)
 • An bhfuil úinéir nó soláthraí cláraithe saoráide sainithe cúraim nó meabhairshláinte ina bhfuil cónaí ort nó an fostaí de chuid duine den sórt sin (ach amháin más gaol é/í)
 • Baineadh iad as ról cúntóir cinnteoireachta duit

Féadfaidh deireadh a chur le ceapachán cúntóir cinnteoireachta freisin:

 • Is é do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir an cúntóir agus tagann deireadh le do chaidreamh
 • Éiríonn siad neamh-incháilithe le bheith mar chúntóir cinnteoireachta ar cheann de na cúiseanna thuas.

Ról na Seirbhíse Tacaíochta Cinnteoireachta

Ní mór duit dul i dteagmháil leis an tSeirbhís Tacaíochta Cinnteoireachta má tá comhaontú cúntóir cinnteoireachta á dhéanamh agat. Déanfaidh siad athbhreithniú air agus cuirfidh siad cóip dheimhnithe den chomhaontú ar fáil duit féin agus do do chúntóir cinnteoireachta.

Ní gá do do chúntóir cinnteoireachta tuairiscí a sheoladh chuig an tSeirbhís Tacaíochta Cinnteoireachta mura bhfuil tuarascálacha iarrtha acu.

Má dhéantar gearán faoi do chúntóir cinnteoireachta, féadfaidh an tSeirbhís Tacaíochta Cinnteoireachta labhairt leat go díreach nó duine éigin a dtugtar cuairteoir ginearálta nó cuairteoir speisialta air a sheoladh chun labhairt leat agus le do chúntóir cinnteoireachta.

Conas a fháil amach an cúntóir cinnteoireachta duine éigin?

Tabharfar cóip dheimhnithe den chomhaontú cúnaimh cinnteoireachta don tSeirbhís Tacaíochta Cinnidh.

Is féidir leis an tSeirbhís Tacaíochta Cinntí a fhíorú go bhfuil comhaontú cinnteoireachta bailí i bhfeidhm.

Conas comhaontú cúnaimh cinnteoireachta a dhéanamh

Caithfidh do chomhaontú:

 • A bheith i scríbhinn
 • Cuir isteach sonraí na gcinntí a chabhróidh do chúntóir cinnteoireachta leat
 • Cuir ráiteas uait san áireamh chun a thaispeáint go dtuigeann tú an comhaontú
 • A bheith sínithe agat féin agus ag do chúntóir cinnteoireachta

Ní mór do do chúntóir cinnteoireachta a dheimhniú go dtuigeann sé/sí a gcuid dualgas agus go ndéanfaidh sé/sí iad.

Is é an bealach is éasca chun comhaontú a dhéanamh ná trí thairseach MyDSS ag baint úsáide as do MyGovID. Tá MyDSS á reáchtáil ag an Seirbhís Tacaíochta Cinnteoireachta. Is féidir leat treoir céim ar chéim a léamh maidir leis an tairseach a úsáid.

Do chomhaontú cúntóir cinnteoireachta a athrú nó deireadh a chur leis

Féadfaidh tú féin nó do chúntóir cinnteoireachta deireadh a chur leis an gcomhaontú cúnaimh cinnteoireachta am ar bith. Ní gá duit socrú tacaíochta de chineál eile a chur ina ionad. Má theastaíonn tuilleadh tacaíochta uait chun cinntí a dhéanamh, féadfaidh tú comhchinnteoirionadaí cinnteoireachta a cheapadh.

Is féidir comhaontú cúnaimh cinnteoireachta a athrú am ar bith. Ní mór aon athruithe ar do chomhaontú cúnaimh cinnteoireachta a chomhaontú le do chúntóir cinnteoireachta.

Cé mhéad a chosnaíonn comhaontú cinnteoireachta?

Gearrfar táille €15 chun an comhaontú a dhéanamh leis an Seirbhís Tacaíochta Cinnteoireachta nó chun athruithe a dhéanamh ar an gcomhaontú.

B’fhéidir nach mbeidh ar dhaoine áirithe táille a íoc, nó go n-íocfaidh siad táille níos ísle. Beidh tuilleadh sonraí faoi tháillí ar fáil go luath.

Tuilleadh faisnéise

Is féidir leat tuilleadh faisnéise a fháil ón Seirbhís Tacaíochta Cinnteoireachta.

Seirbhís Tacaíochta Cinnteoireachta

Teil: 01 2119750
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 28 Aibreán 2023