Treoracha Réamhchúraim Sláinte

Cad is Treoir Réamhchúraim Sláinte ann?

Féadfaidh tú ráiteas scríofa a dhéanamh faoin gcineál cóireála leighis nó máinliachta atá uait nó nach dteastaíonn uait, mura mbeidh tú in ann na cinntí sin a dhéanamh amach anseo. Tugtar Treoir Réamhchúraim Sláinte (AHD) air seo.

Ní úsáidtear AHD ach amháin má chailleann tú cumas agus mura féidir leat do mhianta a chur in iúl duit féin a thuilleadh. Cuireann sé in iúl do do theaghlach, do chúramóirí agus do ghairmithe cúram sláinte do mhianta maidir le do chóireáil leighis agus máinliachta mura bhfuil tú in ann na cinntí sin a dhéanamh nó a chur in iúl duit féin.

Mar shampla, b'fhéidir nach dteastaíonn uait a bheith athbheochan má stopann do chroí ag bualadh, nó b'fhéidir nach dteastaíonn uait go gcoimeádfaí tú beo le haerálaí a úsáid. Uaireanta tugtar uacht bheo, réamhráiteas, cinneadh roimh ré nó réamhdhiúltú air.

Insíonn Treoir Réamhchúraim Sláinte do ghairmithe cúram sláinte conas aire a thabhairt duit de réir do mhianta ar leith, nuair nach féidir leat iad féin a insint go cruinn. Tugann Réamhthreoracha Cúram Sláinte soiléire freisin do do theaghlach faoin gcúram atá uait.

Ní gá duit Treoir Réamhchúraim Sláinte a dhéanamh mura dteastaíonn uait.

Cumhacht sheasmhach aturnae

Is féidir leat freisin duine a shonrú chun do chinntí a dhéanamh faoi do leas ginearálta agus do mhaoin má chailleann tú d’acmhainn. Déantar é seo trí chumhacht sheasmhach aturnae a chruthú. Mar sin féin, ní thugann cumhacht sheasmhach aturnae ceart dlíthiúil don duine sin cinntí a dhéanamh faoi do chóireáil leighis.

Athruithe ar na Treoracha Réamhchúraim Sláinte in 2023

Leagtar amach san Acht um Chinnteoireacht Chuidithe (Cumas) 2015 córas tacaíochtaí do dhaoine fásta a bhfuil deacrachtaí acu le cumas cinnteoireachta. Aithníodh Treoracha Réamhchúraim Sláinte in Éirinn cheana féin ach bunaítear leis an Acht creat dlíthiúil dóibh ón 26 Aibreán 2023 i leith.

Mar chuid den Acht, tá an tSeirbhís Tacaíochta Cinntí bunaithe chun tacú le tabhairt isteach na n-athruithe seo.

Ról an Ionadaí Sainithe Cúraim Sláinte

Féadfaidh tú duine a bhfuil aithne agat air agus a bhfuil muinín agat astu a cheapadh chun gníomhú ar do shon má chailleann tú an cumas cinntí áirithe a dhéanamh. Beidh an duine seo ina Ionadaí Sainithe Cúraim Sláinte duit.

Bunaithe ar an bhfaisnéis i do Threoir Réamhchúraim Sláinte, tá an chumhacht acu:

 • Comhairligh agus léirmhínigh do mhianta, mar atá leagtha amach i do AHD, do na gairmithe cúram sláinte a thugann cóireáil duit
 • Aontú le, nó diúltú cóireáil ar do shon

Ní féidir leo é seo a dhéanamh ach amháin mura bhfuil an cumas agat cinntí cóireála cúram sláinte a dhéanamh.

Féadfaidh tú an Cód Cleachtais mar threoir d’Ionadaithe Sainithe Cúraim Sláinte a léamh.

Cé is féidir a bheith ina Ionadaí Sainithe Cúraim Sláinte?

Ní mór duit duine a roghnú atá toilteanach gníomhú ar do shon. Caithfidh siad a bheith 18 mbliana d’aois nó níos sine.

Ní féidir leis an duine an ról a dhéanamh má:

 • Ciontaíodh tú i gcion in aghaidh do linbh nó i gcoinne do linbh
 • Is leat, oibrigh in ionad nó saoráid meabhair-shláinte ainmnithe nó má tá tú i do sholáthraí cláraithe d’ionad ainmnithe nó do shaoráid meabhair-shláinte ina gcónaíonn tú (ach amháin más gaol é)
 • Cuir cúram pearsanta íoctha nó seirbhísí cúram sláinte ar fáil duit (ach amháin más gaol nó príomhchúramóir iad).

Cad a dhéanann Ionadaí Sainithe Cúram Sláinte?

Ní mór d’Ionadaí Sainithe Cúram Sláinte taifead a dhéanamh ar aon chinneadh a dhéantar a bhaineann le do Threoir Réamhchúraim Sláinte má chailleann tú an cumas (cumas) cinntí áirithe cúram sláinte agus cóireála a dhéanamh. Ní mór dóibh a dhéanamh tráth nach déanaí ná 7 lá tar éis an cinneadh a dhéanamh.

Ní mór d’Ionadaí Sainithe Cúraim Sláinte cóip den taifead seo a sholáthar duit má éiríonn tú i do chumas níos déanaí. Is féidir leis an tSeirbhís Tacaíochta Cinntí cóip den taifead seo a iarraidh freisin.

Is féidir leis an tSeirbhís Tacaíochta Cinntí duine a chur chun labhairt leat nó le d’Ionadaí Sainithe Cúram Sláinte. Mar shampla is féidir leis cuairteoir ginearálta nó cuairteoir speisialta a sheoladh amach má fhaigheann sé gearán faoi d’Ionadaí Sainithe Cúraim Sláinte, nó má tá sé ag iarraidh a sheiceáil go bhfuil an comhaontú ag oibriú mar ba chóir.

Is féidir leat léamh faoi na forais éagsúla le gearán a dhéanamh faoi Ionadaí Sainithe Cúraim Sláinte ar shuíomh Gréasáin na Seirbhíse Tacaíochta Cinntí.

An bhfuil na Treoracha Réamhchúraim Sláinte ina gceangal dlí?

Má tá tú ag diúltú do chóireálacha leighis agus máinliachta áirithe, féadfaidh sé seo a bheith ceangailteach de réir dlí má chailleann tú cumas agus go bhfuil an chóireáil atá beartaithe mar an gcéanna leis an gceann atá leagtha amach i do AHD.

B'fhéidir gur mhaith leat cóireáil a dhiúltú i gcásanna áirithe, ach ní i gcásanna eile. Más é seo an cás, ní mór duit a bheith soiléir faoi na himthosca go léir nach dteastaíonn an chóireáil seo uait.

Ní fhéadfaidh an AHD a bheith i gceist freisin má dhéanann tú, tar éis duit an AHD a dhéanamh agus nuair a bhíonn cumas agat, rud éigin contrártha leis an AHD, mar shampla toiliú le cineál cóireála a luann tú i do AHD nach bhfuil uait.

Más mian leat do ADH a chur i bhfeidhm ar chóireáil a chothaíonn beatha, ní mór é seo a lua go soiléir agus san ADH.

Má tá cóireáil á lorg agat sa todhchaí ar mhaith leat a fháil i do Threoir Réamhchúraim Sláinte, ní bheidh sé ina cheangal dlí orthu siúd a chaithfidh tú a chóireáil. Mar sin féin, ní mór don fhoireann leighis atá ag tabhairt cóireála duit an chóireáil atá uait a chur san áireamh má bhaineann an chóireáil le do riocht sláinte.

Nuair nach féidir do Threoir Réamhchúraim Sláinte a leanúint

Mura mbaineann do AHD leis na himthosca cruinne atá romhat, ní féidir é a chur i bhfeidhm. Mar shampla, is féidir leat teascadh a dhiúltú i gcúinsí áirithe. Mar sin féin, má theastaíonn teascadh uait i gcúinsí eile nach ndéileáiltear leo i do AHD, ansin ní fhéadfaidh an AHD a bheith i gceist.

Má chuimsíonn do AHD rud éigin mídhleathach a dhéanamh, ní féidir é a dhéanamh. Mar shampla, má scríobhann tú gur mhaith leat cógas a fháil as a dtiocfaidh do bhás. Ní hionann cinneadh a dhéanamh cóireáil a dhiúltú agus iarraidh ar dhuine deireadh a chur le do shaol nó cabhrú leat deireadh a chur le do shaol.

Conas Treoir Réamhchúraim Sláinte a dhéanamh

Is féidir Treoracha Réamhchúraim Sláinte a dhéanamh, a athrú agus a chealú. Is féidir leat ceann a dhéanamh má tá tú 18 mbliana d’aois nó níos sine. Is féidir leat é a dhéanamh ag am ar bith i do shaol fásta agus ní hamháin má tá diagnóis faighte agat a d’fhéadfadh cur isteach ar do chumas níos déanaí.

Nuair a dhéanann tú Treoir Réamhchúraim Sláinte caithfidh sé:

 • A dhéanamh i scríbhinn
 • Arna shíniú i láthair 2 fhinnéithe
 • Sínithe ag d’Ionadaí Sainithe Cúram Sláinte (má tá ceann agat – féach thíos)

Féadfaidh tú Treoir Réamhchúraim Sláinte a dhéanamh tú féin nó úsáid a bhaint as an bhfoirm theimpléid ar shuíomh gréasáin Fhondúireacht Ospíse na hÉireann. Beidh foirm theimpléad um Threoir Réamhchúraim Sláinte ag an tSeirbhís Tacaíochta Cinnidh ar fáil go luath freisin.

Moltar duit do AHD a chur ar an eolas do na daoine is gaire duit agus cóip de a thabhairt do do DG agus d’aon ghairmí cúram sláinte eile a d’fhéadfadh a bheith ag cur cóir leighis ort. Ní mór do gach gairmí cúram sláinte seiceáil an bhfuil AHD agat mura bhfuil an cumas agat cinneadh cóireála a dhéanamh.

Conas do Threoir Advance Healthcare a athrú nó deireadh a chur léi

Féadfaidh tú do Threoir Réamhchúraim Sláinte a chur ar ceal nó deireadh a chur léi ag am ar bith, saor in aisce má tá an cumas agat é sin a dhéanamh.

Má tá deireadh á chur agat le do Threoir Advance Healthcare, caithfidh tú é seo a dhéanamh i scríbhinn.

Má tá do Threoir Réamhchúraim Sláinte á athrú agat, caithfidh tú:

 • Seo a dhéanamh i scríbhinn
 • Sínigh os comhair 2 fhinnéithe é
 • Bíodh sé sínithe ag d’Ionadaí Sainithe Cúram Sláinte má tá ceann agat

Ba cheart duit do AHD a athbhreithniú agus, más gá, a nuashonrú go rialta ionas go léiríonn sé do mhianta, go háirithe tar éis aon mhórchóireála leighis nó diagnóis chun a chinntiú go léiríonn sé do stair leighis.

Eagraíocht atá in ann cabhrú leat

Is cuid de thionscnamh de chuid Fhondúireacht Ospíse na hÉireann é Think Ahead. Tá sé mar aidhm ag Think Ahead cabhrú le daoine smaoineamh, plé agus taifead a dhéanamh ar a roghanna i gcás éigeandála, breoiteachta tromchúiseach nó báis.

Is féidir leat Pacáiste Pleanála Think Ahead a íoslódáil nó a ordú ar shuíomh gréasáin Fhondúireacht Ospíse na hÉireann ar a bhfuil teimpléad de Threoir Réamhchúraim Sláinte.

Cuireann an tSeirbhís Tacaíochta Cinntí (DSS) chun cinn cearta agus leasanna daoine a bhféadfadh tacaíocht a bheith ag teastáil uathu le cinnteoireacht. Is féidir leis an DSS athbhreithniú agus imscrúdú a dhéanamh ar ghearáin faoi Ionadaí Sainithe Cúraim Sláinte. Is féidir leat an fhaisnéis DSS ar Threoracha Réamhchúraim Sláinte a léamh.

Fondúireacht Ospís na hÉireann

4ú Urlár
Dlísheomraí Morrison
32 Sráid Nassau
Baile Átha Cliath 2
Éire

Teil: +353 (0)1 679 3188
Facs: +353 (0)1 6730040
Láithreán Gréasáin: http://hospicefoundation.ie

Seirbhís Tacaíochta Cinnteoireachta

Teil: 01 2119750
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 14 Meitheamh 2023