Roghanna i gCúram Réamhbhreithe (Roimh an mBreith)

Réamhrá

Is é atá i gceist le cúram réamhbhreithe an cúram a fhaigheann tú le linn do thoirchis ó ghairmithe cúram sláinte.

Uaireanta tugtar cúram máithreachais nó cúram toirchis air. Is é is cúram iarbhreithe ann ná an cúram a fhaigheann tú féin agus do leanbh tar éis na breithe.

Tá 3 chineál éagsúla de chúram réamhbhreithe in Éirinn:

  • Cúram poiblí
  • Cúram leathphríobháideach (níl sé seo ar fáil ach in ospidéil mháithreachais Bhaile Átha Cliath)
  • Cúram príobháideach

Má cheapann tú go bhfuil tú ag iompar clainne, is í an chéad chéim ná cuairt a thabhairt ar do dhochtúir teaghlaigh nó teagmháil a dhéanamh le d’aonad máithreachais nó le d'ospidéal áitiúil. Deimhneoidh siad go bhfuil tú ag iompar clainne trí thástáil toirchis a dhéanamh agus pléifidh siad do roghanna cúraim réamhbhreithe.

Rialacha

Má tá cónaí ort in Éirinn (nó má tá sé ar intinn agat cónaí anseo ar feadh bliana ar a laghad), féadfaidh tú cúram réamhbhreithe saor in aisce a fháil tríd an Scéim Cúraim Máithreachais agus Naíonán. Ní theastaíonn cárta leighiscárta cuairte Dochtúra Teaghlaigh uait chun cúram réamhbhreithe saor in aisce a fháil.

Tá gach máthair le haghaidh clainne a bhfuil cónaí uirthi in Éirinn i dteideal cúram máithreachais saor in aisce. Clúdaíonn sé seo cuairteanna réamhbhreithe, tinneas clainne, saolú agus cúram iarbhreithe. Roghnaíonn formhór na mban go roinnfí a gcúram réamhbhreithe idir a ndochtúir teaghlaigh agus aonad máithreachais/cnáimhseoir ospidéil. Tugtar ‘cúram comhcheangailte’ nó ‘cúram roinnte’ air seo.

Nó, b’fhéidir go roghnófá do chúram go léir a fháil i gclinic réamhbhreithe an ospidéil. Tá an rogha seo ar fáil i ngach aonad agus ospidéal máithreachais. Iarrfar ort an bhfuil sé ar intinn agat a bheith i d’othar poiblí, leathphríobháideach nó príobháideach nuair a ghlaonn tú chun do chéad choinne a dhéanamh.

Clúdaíonn an Scéim Cúraim Máithreachais agus Naíonán an dá rogha.

Cúram poiblí

Braithfidh líon na gcoinní a bheidh agat ar do chuid riachtanas, ar riachtanais an linbh, agus ar aon riosca féideartha aimhréidhe.

Má tá do thoircheas neamhchasta nó ‘gnáth’, féadfaidh tú do leanbh a bheith agat in ospidéal nó sa bhaile. Cuirfidh mná cabhrach do chúram réamhbhreithe ar fáil (chomh maith le do dhochtúir teaghlaigh má roghnaigh tú cúram roinnte). In a lán ospidéal, ní fheicfidh tú dochtúir mura bhfuil aimhréidh ann. Freastalóidh na mná cabhracha ar do thinneas clainne agus ar do shaolú, agus más gá, glaofar art dhochtúirí an ospidéil a bheidh ar dualgas ag an am sin.

Tar éis na breithe, aistreofar tú chuig an mbarda poiblí an chuid eile de do thréimhse san ospidéal. De ghnáth fanfaidh tú thart ar 3 lá, cé go ligfidh roinnt ospidéal duit dul abhaile go luath le cúram leantach. Mar shampla, tá scéim ‘Domino’ ar fáil i roinnt ospidéal do mhná a bhfuil toircheas gnáthriosca orthu. Ciallaíonn scéim Domino go dtabharfaidh foireann ban cabhrach do chúram duit le linn toirchis, tinneas clainne agus breithe. Tar éis duit an t-ospidéal a fhágáil, tabharfaidh ban chabhrach cuairt ort i do theach.

Má tá toircheas ‘meánriosca’ nó ‘riosca níos airde’ agat, soláthróidh cnáimhseoir (dochtúir a dhéanann speisialtóireacht ar thoircheas, ar thinneas clainne agus ar bhreith) agus foireann ban cabhrach do chúram réamhbhreithe. Tarlóidh an bhreith i suíomh ospidéil, seachas sa bhaile. Beidh coinní agat freisin le do dhochtúir teaghlaigh má roghnaigh tú cúram roinnte nó comhcheangailte.

Cúram leathphríobháideach

Níl cúram leathphríobháideach ar fáil ach in ospidéil mháithreachais Bhaile Átha Cliath.

Má roghnaíonn tú an rogha seo, beidh ollfhreagracht ag cnáimhseoir comhairleach as do chúram. Buailfidh tú le comhairleoir nó le sainchláraitheoir cnáimhseachais gach uair a théann tú chuig an ospidéal.

Le linn na breithe, tabharfaidh mná cabhrach cúram duit le tacaíocht bhreise ó dhochtúirí an ospidéil más gá. Ina dhiaidh sin, fanfaidh tú i mbarda leathphríobháideach le thart ar 3-5 mháthair eile. Mar sin féin, mura bhfuil barda leathphríobháideach ar fáil, d’fhéadfá fanacht i mbarda poiblí.

Beidh ort táille a íoc as cúram leathphríobháideach. Má tá árachas sláinte príobháideach agat, seiceáil le d’árachóir an méid atá clúdaithe faoi do phlean.

Cúram príobháideach

Tá cúram príobháideach ar fáil i ngach ospidéal máithreachais in Éirinn. Beidh cnáimhseoir ar leith agat a sholáthróidh do chúram le linn do thoirchis agus le linn do bhreithe. Feicfidh tú do chnáimhseoir ag gach cuairt réamhbhreithe. Má tá sé/sí ar saoire, feicfidh tú cnáimhseoir difriúil. Le linn na breithe, tabharfaidh mná cabhracha cúram duit agus tacóidh siad leat. Beidh do chnáimhseoir ann freisin chun an bhreith a mhaoirsiú agus aon tacaíocht leighis bhreise a theastódh uait a sholáthar duit.

Le cúram príobháideach tá tú i dteideal seomra príobháideach, faoi réir ceann a bheith ar fáil.

D’fhéadfadh do chnáimhseoir nó do dhochtúir teaghlaigh do sheiceáil iarbhreithe féin a dhéanamh 6 seachtaine tar éis na breithe. Déanfaidh do dhochtúir teaghlaigh seiceálacha iarbhreithe coicíse agus 6 seachtaine do linbh. Má roghnaíonn tú cúram príobháideach, beidh ort táille chomhairleora a íoc chomh maith le táille ospidéil. Seiceáil le do sholáthraí árachais sláinte príobháideach cad iad na táillí a chlúdaítear faoi do phlean.

Conas iarratas a dhéanamh

Cuirfidh do dhochtúir teaghlaigh nó Feidhmeannas na Seirbhíse Sláinte (FSS) comhairle ort faoin ospidéal/na hospidéil mháithreachais is gaire, agus scríobhfaidh sé litir atreoraithe duit más gá. Is féidir leat glaoch go díreach ar an ospidéal le haghaidh an chéad choinne.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 12 Samhain 2020