Breith Bhaile

Réamhrá

Má bhíonn toircheas ísealriosca agat, d’fhéadfá breith sa bhaile a roghnú. Tá Seirbhís Náisiúnta Breithe sa Bhaile ag an FSS le haghaidh mná incháilithe ag súil le páiste chun gur féidir leo breith sa bhaile a bheith acu faoi chúram Bhean Chabhrach Pobail Féin-Fhostaithe (SECM).

I gceantair áirithe an FSS, d’fhéadfadh an tseirbhís a bheith ar fáil trí ospidéal máithreachais nó scéim FSS. I gceantair eile FSS, áfach, níl ach scéimeanna SECM príobháideacha ar fáil chun breith sa bhaile a fhreastal - féach ‘conas cur isteach’ thíos.

COVID-19 agus toircheas

Má bhíonn tú torrach agus is dóigh leat go raibh tú nochtaithe ar COVID-19, téigh i dteagmháil le do GP le haghaidh comhairle maidir le measúnú agus tástáil féideartha. Is féidir leis an gcuid is mó bean a fhaigheann toradh tástála dearfach féin-aonrú go sábháilte sa bhaile (7 lá). Ba cheart coinní ultrafhuaime nó réamhbhreithe a bheith curtha siar go dtí tar éis an tréimhse féin-aonraithe.

Ba chóir do mhná torracha a bhfuil COVID-19 orthu gan freastal ar an ospidéal ach má theastaíonn cúram liachta nó cnáimhseach práinneach uait. Ná bí ag taisteal ar iompar poiblí. Is tábhachtach glaoch a chur ar an ospidéal sula dtagann tú le cinntiú go bhfeictear thú san áit ceart ag an bhfoireann liachta ceart.

Má tá tú in áirithe chun breith sa bhaile a fháil agus tú buartha faoi COVID-19, téigh i dteagmháil le bean chabhrach féin-fhostaithe do phobail nó d’ospidéil máithreachais san áit ina bhfuil tú in áirithe i gcomhair cúraim réamhbhreithe.

Seiceáil le d’ospidéal áitiúil toisc gur chuir go leor acu ranganna réamhbhreithe ar feitheamh nó bhí siad bogtha ar líne go dtí go bhfógrófar a mhalairt le linn COVID-19.

Toircheas agus an vacsaín COVID-19

Má bhíonn tú torrach, beidh d’ospidéal máithreachais i dteagmháil leat maidir le do vacsaín COVID-19. Is féidir leat freisin labhairt le d’obstatraí, bean chabhrach nó GP maidir le clárú i gcomhair coinne vacsaíne.

Moltar duit do vacsaín COVID-19 a fháil nuair a chuirtear é ar fáil duit. Is féidir leat vacsaín a fháil ag aon staid de do thoircheas.

Faigh a thuilleadh faisnéise maidir le vacsaín COVID-19 a fháil le linn toirchis, agus an vacsaín agus tú ag iarraidh páiste nó i mbun beathú cíche ar shuíomh gréasáin an FSS.

Mura bhfuil tú cinnte ar chóir vacsaín a fháil roimh, le linn nó i ndiaidh toirchis, is féidir leat leabhrán eolais FSS a léamh (pdf).

Rialacha

Más mian leat leas a bhaint as Seirbhís Náisiúnta Breithe sa Bhaile, is gá duit dul i dteagmháil le d’Oifig Sláinte Áitiúil. Cuirfear thú tríd an oifigeach ainmnithe ar bhean chabhrach cháilithe í. Seolfar paca faisnéise chugat.

Is féidir leat ansin dul i dteagmháil le Bean Chabhrach Féin-Fhostaithe an Phobail (SECM). Tá comhaontú ag SECM leis an FSS chun an tseirbhís bhreithe sa bhaile a sheachadadh ar théarmaí agus coinníollacha áirithe. Ba chóir duit agus do bhean chabhrach foirm iarratais a chomhlíonadh don seirbhís. Seolfaidh do bhean chabhrach an fhoirm chuig an Oifigeach Cnáimhseachais Ainmnithe FSS (DMO), a thabharfaidh measúnú ar d’incháilitheacht le haghaidh na seirbhíse.

Má ghlactar le d’iarratas, beidh tú i dteideal cúraim saor in aisce le linn do thoirchis, le linn íona agus breithe, agus ar feadh suas go dtí 14 lá i ndiaidh do do pháiste teacht chun saoil. Déanfaidh an FSS Paca Breithe sa Bhaile a sholáthar duit le gach faisnéis a theastóidh uait i gcomhair breithe sa bhaile. Is féidir leat faisnéis níos mionsonraithe a aimsiú maidir leis an bpróiseas in Aguisín 4 Cosán Cúraim ar hse.ie.

Déantar measúnú go leanúnach ar d’incháilitheacht i gcomhair breithe sa bhaile go dtí go dtagann do leanbh. Ag aon staid, má ghlactar leis nach bhfuil tú incháilithe chun do leanbh a fháil sa bhaile, is féidir le do bhean chabhrach agus an DMO cuidiú leat aonad nó ospidéal máithreachais cuí a aimsiú.

Go hailtéarnach, is féidir leat SECM a idirghníomhú go príobháideach agus beidh do chúram réamhbhreithe, seachadta agus iarbhreithe soláthraithe acu. Má théann tú i socrúchán príobháideach le bean chabhrach phríobháideach nó SECM i gcomhair breithe sa bhaile faofa ag Oifigeach Cnáimhseachais Ainmnithe FSS, is freagracht le do bhean chabhrach árachas cuí a bheith acu agus ba chóir duit a bheith cinnte go bhfuil sé i bhfeidhm.

Rátáí

Má úsáideann tú seirbhísí máithreachais ag ospidéal nó scéim FSS, soláthraítear iad saor in aisce.

Cuireann go leor soláthraithe príobháideach árachais sláinte deontas i dtreo costais breithe sa bhaile.

Conas cur isteach

Más mian leat breith sa bhaile a bheith agat, is gá duit cinneadh a dhéanamh chomh luath agus is féidir i do thoircheas.

Téigh i dteagmháil le Oifigeach Cnáimhseachais Ainmnithe FSS nó Bean Chabhrach Pobail Féin-Fhostaithe (SECM) sa Seirbhís Náisiúnta Breithe sa Bhaile chun d’incháilitheacht a phlé agus a thuilleadh a fháil amach.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Cumann Breith Bhaile na hÉireann

18 Gairdíní Dhún na Mara
Dumhach Thrá
Baile Átha Cliath 4
Éire

Teil: 087 754 3751
Láithreán Gréasáin: http://www.homebirth.ie
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 13 Iúil 2022