Ranganna réamhbheirthe

Réamhrá

Má tá tú ag iompar clainne, is féidir le ranganna réamhbhreithe cabhrú leat ullmhú le haghaidh tinneas leanbh, le haghaidh bhreith do linbh, agus le haghaidh tuismitheoireachta. Cuimsíonn roinnt ranganna comhairle phraiticiúil freisin ar conas aire a thabhairt do do leanbh tar éis dóibh teacht ar an saol, chomh maith le conas aire a thabhairt duit féin agus dod' chaidreamh le do pháirtí.

Cuireann go leor ospidéal máithreachais agus ionaid sláinte ranganna réamhbhreithe ar fáil saor in aisce, cé gur féidir leat clárú le haghaidh ranganna príobháideacha más mian leat. Ba chóir duit na ranganna is fearr leat a chur in áirithe chomh luath agus is féidir mar is féidir iad seo a bheith líonta go sciobtha uaireanta.

Má tá tú fostaithe, b’fhéidir go mbeifeá i dteideal am saor le pá a thógáil chun freastal ar ranganna réamhbhreithe. Ba chóir duit fógra coicíse ar a laghad (i scríbhinn) a thabhairt d’fhostóir sula dtosaíonn na ranganna.

COVID-19 agus toircheas

Má tá tú ag iompar clainne agus má cheapann tú go raibh tú bochtaithe do COVID-19, déan teagmháil le do dhochtúir teaghlaigh chun comhairle a fháil maidir le measúnú agus le tástáil fhéideartha. Is féidir le mórchuid na mban a fhaigheann tástáil dearfach agus a bhfuil comharthaí éadroma orthu iad féin a fhéinaonrú go sábháilte sa bhaile (7 lá). Ba cheart gnáthchoinní réamhbhreithe nó ultrafhuaime a chur siar go dtí tar éis na tréimhse féin-aonraithe.

Níor chóir do mhná torracha a bhfuil COVID-19 orthu freastal ar an ospidéal ach amháin má tá cúram práinneach míochaine nó cnáimhseachais de dhíth orthu. Ná taisteal ar iompar poiblí. Tá sé tábhachtach glaoch a chur ar an ospidéal sula dtéann tú chun a chinntiú go bhfeiceann an fhoireann mhíochaine cheart tú san áit cheart.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar COVID-19 agus toircheas, tá Coronavirus agus Comhairle Máithreachais (pdf) foilsithe ag an Ospidéal Náisiúnta Máithreachais. Tá eolas curtha ar fáil ag Coláiste Ríoga na gCnáimhseoirí agus na nGínéiceolaithe maidir le COVID-19 agus toircheas do mhná.

COVID-19 agus ranganna réamhbhreithe

Tá ranganna réamhbhreithe duine le duine curtha ar ceal faoi láthair mar gheall ar COVID-19. Tá roinnt aonad máithreachais ag tairiscint ranganna réamhbhreithe ar líne do mhná a bhfuil áit curtha in áirithe acu ina n-ospidéal. I measc na n-acmhainní ar líne tá físeáin faoi thoircheas, faoi thinneas clainne agus faoi chúram do naíonáin nuabheirthe (Ospidéal na hOllscoile, Ciarraí), cúrsaí ar líne (Ospidéal Náisiúnta Máithreachais) agus mol foghlama (Ospidéal an Rotunda).

Seiceáil le d’aonad máithreachais nó le d'ospidéal maidir le hacmhainní ar líne a d’fhéadfadh a bheith ar fáil. Aimsigh d’aonad máithreachais nó ospidéal áitiúil.

Conas rang réamhbhreithe a roghnú

Ba chóir duit labhairt le do dhochtúir teaghlaigh, do bhean chabhrach nó d'altra sláinte poiblí faoi ranganna réamhbhreithe atá ar fáil i do cheantar. Féadfaidh siad treoir a thabhairt duit mura bhfuil tú cinnte faoi cén ranganna a fhreastalóidh tú orthu.

Díríonn roinnt ranganna réamhbhreithe ar thinneas clainne agus ar an mbreith, agus díríonn ranganna eile ar ábhair eile freisin. Cuirtear roinnt ranganna in oiriúint do thuismitheoirí a bhfuil sainriachtanais acu, mar shampla tuismitheoirí aonair, déagóirí, nó tuismitheoirí atá ag súil le cúpla nó le hilbhreitheanna.

Má bhí breith chaesarach agat roimhe seo agus más mian breith faighne a bheith agat anois, ofrálann go leor ceantar ranganna réamhbhreithe "breith faighne tar éis breith chaesarach (VBAC)".

Más mian leat tacaíocht bhreise a bheith agat le linn an ranga, ligeann go leor soláthraithe ranga do pháirtithe (nó cara) a bheith in éineacht leat. Seiceáil na rialacha le do sholáthraí ranga sula dtugann tú duine leat.

Ábhair eile a d’fhéadfadh a bheith clúdaithe i do rang réamhbhreithe:

Cathain a thosóidh tú do ranganna réamhbhreithe:

Tosaíonn an chuid is mó de ranganna foirmiúla réamhbhreithe nuair a bhíonn tú idir 26-32 seachtaine ag iompar clainne.

Má tá tú ag súil le cúpla (nó aon ilbhreitheanna), smaoinigh ar do ranganna réamhbhreithe a thosú go luath. Féadfaidh do leanaí teacht roimh an dáta a bhfuil tú ag súil leis.

Ba cheart duit na ranganna is fearr leat a chur in áirithe chomh luath agus is féidir mar is féidir iad seo a bheith líonta go sciobtha uaireanta. Is féidir leat sonraí teagmhála d’ospidéil phoiblí a fháil anseo.

Am saor ón obair agus ranganna réamhbhreithe

Má tá tú fostaithe, tá tú i dteideal am saor ón obair le pá chun freastal ar shraith amháin ranganna réamhbhreithe (seachas na 3 rang dheireanacha i sraith). Mar shampla, más é seo do chéad toircheas i bhfostaíocht agus má tá tú ag freastal ar shraith 8 rang, níl tú i dteideal ach go n-íocfaí tú agus tú ag freastal ar 5 cinn de na ranganna sin. Is gnách go dtarlódh na 3 rang dheireanacha tar éis thosú do shaoire máithreachais.

Níl tú i dteideal am saor ón obair le pá chun freastal ar ranganna réamhbhreithe gach uair a bhíonn tú ag iompar clainne agus i bhfostaíocht. Clúdaíonn an teidlíocht sraith amháin ranganna (le haghaidh toirchis amháin).

Mar sin féin, mura féidir leat freastal ar roinnt ranganna réamhbhreithe mar gheall ar chúiseanna nach bhfuil neart agat orthu (mar shampla breith roimh am, breoiteacht, breith anabaí nó marbh-bhreith), féadfaidh tú do theidlíocht a thabhairt ar aghaidh ar thoircheas ina dhiaidh sin. Ciallaíonn sé seo gur féidir leat am saor ón obair le pá a ghlacadh chun freastal ar aon ranganna neamhdhéanta (seachas na 3 cinn dheireanacha i sraith).

Tá sé de cheart ag aithreacha le haghaidh clainne am saor ón obair le pá a ghlacadh chun freastal ar an 2 rang réamhbhreithe díreach roimh an mbreith.

Chun an t-am saor ón obair le pá seo a thógáil, ní mór duit fógra i scríbhinn a thabhairt d’fhostóir coicís ar a laghad sula dtosaíonn na ranganna. Ba cheart duit dátaí agus amanna na ranganna a lua, mar tá sé de cheart ag d’fhostóir é seo a iarraidh.

Le haghaidh tuilleadh eolais ar do theidlíocht chun am saor le pá a thógáil chun freastal ar ranganna réamhbhreithe (chomh maith le heolas ginearálta ar chearta fostaíochta) téigh i dteagmháil leis an gCoimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre.

Rátaí

Bíonn ranganna réamhbhreithe a reáchtálann d’ospidéal máithreachais poiblí áitiúil saor in aisce.

Má roghnaíonn tú freastal ar ranganna réamhbhreithe príobháideacha, iarrfar ort táille a íoc. Cuimhnigh dintiúirí an tsoláthraí ranga a sheiceáil i gcónaí sula n-íocann tú.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 12 Samhain 2020