Cúram iarbhreithe do do naíonán

Réamhrá

Baineann scrúduithe sláinte duit féin agus do do naíonán le cúram iarbhreithe tar éis gur rugadh do naíonán. Is féidir le do DG do sheiceáil iarbhreithe agus seiceáil 6 seachtaine do naíonáin a dhéanamh ag an gcoinne chéanna.

Is iomaí comhartha fisiciúil agus mothúchánach a d’fhéadfadh teacht ort tar éis leanbh a thabhairt ar an saol. Is tábhachtach go dtugann tú roinnt ama do do chorp le hathshlánú.

Ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le do DG, cnáimhseach nó altra sláinte poiblí, áfach, má bhraitheann tú buartha faoi aon cheann de na comharthaí seo nó go bhfuil rud éigin mícheart.

Má tá tú in ísle brí mar gheall ar do stíl mhaireachtála nua le naíonán óg, is féidir leat cabhair agus tacaíocht a fháil.

Cabhair a fháil i gcás éigeandála

Má ritheann sé leat tú féin nó do naíonán a ghortú, déan teagmháil le do DG nó le do sheirbhís DG lasmuigh d’uaireanta láithreach. Is féidir leat glao freisin ar na seirbhísí éigeandála ar 112 nó 999.

Scrúdú sláinte iarbhreithe duit féin

Má bhí gnáthbhreith agat, déanfar scrúdú sláinte iarbhreithe ort i ndiaidh 6 seachtaine. Is gnách go dtugann do dhochtúir ginearálta nó d’obstatraí faoi seo. Pléifidh do dhochtúir ginearálta nó d’obstatraí aon fhadhbanna sláinte leat. Is féidir leo scrúdú a dhéanamh ar do chneá má rinneadh gearradh Caesarach ort nó má rinneadh thú a stróiceadh.

Is féidir an méid seo a leanas a áireamh le do sheiceáil iarbhreithe, chomh maith:

  • Do bhrú fola a sheiceáil, go háirithe má bhí ardbhrú fola ort i rith do thoirchis nó ina dhiaidh
  • Thú a mheá – má tá d’innéacs corpmhaise (ICM) ard, cuirfidh do dhochtúir roinnt comhairle ort faoi bhealaí leis seo a laghdú

B’fhéidir gur mian leat comhairle a iarraidh ar do dhochtúir faoi chothú cíche.

Is féidir le do DG nó d’obstatraí comhairle a chur ort faoi roghanna i dtaobh frithghiniúna. Má tá scagthástáil ceirbheacs le déanamh ort, is féidir leo scagthástáil a sceidealú a dhéanfar 3 mhí i ndiaidh na breithe.

Do mheabhairshláinte a chosaint

D’fhéadfadh comharthaí mothúchánacha teacht ort tar éis leanbh a thabhairt ar an saol. Is gnách go dtarlaíonn seo tar éis naíonán a shaolú agus tugtar ‘gruaim na naíonán’ air, amanna. Is féidir leat do mhothúcháin a phlé le do dochtúir i rith do sheiceála iarbhreithe.

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh, chomh maith, le do DG, cnáimhseach nó altra sláinte poiblí má bhraitheann tú buartha faoi do mheabhairshláinte nó go bhfuil rud éigin mícheart. Tagann dúlagar iarbhreithe ar idir 10 agus 15% de mhná laistigh den chéad bhliain tar éis dóibh leanbh a shaolú. Cibé acu má bhíonn comharthaí éadroma nó troma ort, tá tacaíochtaí iarbhreithe ar fáil chun cabhrú leat.

Scrúduithe sláinte iarbhreithe do do naíonán

Faoin Scéim Cúraim Máithreachais agus Naíonán (an scéim a sholáthraíonn cúram réamhbhreithe agus iarbhreithe saor in aisce), déanfaidh an DG scrúdú ar an méid seo a leanas:

  • do naíonán, nuair a bhainfidh sé/sí aois 2 sheachtain amach, agus
  • an mháthair agus an naíonán, nuair a bhainfidh an naíonán aois 6 seachtaine amach

An tseiceáil 2 sheachtain

Tugtar an chuairt ag aois 2 sheachtain go príomha le teagmháil a dhéanamh arís eile le do DG agus lena sheiceáil conas atá ag éirí leat féin agus le do naíonán.

An tseiceáil 6 seachtaine

Is féidir leat cuairt a thabhairt ar do DG nó ar d’ospidéal máithreachais go ndéanfar an tseiceáil 6 seachtaine.

Scrúdóidh do DG nó do phéidiatraí ospidéil do naíonán lena bhforbairt a sheiceáil. Seiceálfaidh siad meáchan, fad, cuar-imlíne chinn agus cromáin do naíonáin. Pléifidh siad patrúin bheathaithe agus sláinte ghinearálta do naíonáin freisin leat, agus ceadóidh siad duit aon bhuarthaí a d’fhéadfadh bheith ort a phlé.

Leanfaidh d’altra sláinte poiblí (ASP) ag tabhairt faoi sheiceálacha forbartha ar do leanbh ag céimeanna éagsúla:

  • 3 mhí
  • Idir 9 agus 11 mhí
  • Idir 18 agus 24 mí
  • 3 bliana

Deimhníonn seiceálacha forbartha cibé acu an bhfuil nó nach bhfuil do leanbh ag fás mar is ceart. Seiceálann siad freisin an bhfuil do leanbh ábalta rudaí a dhéanamh is féidir le leanaí ar an aois chéanna a dhéanamh.

Tugtar scrúduithe ar na seiceálacha seo, amanna. Déanfaidh do ASP teagmháil le ham a shocrú do gach ceann de na coinní seo.

Eolas breise

Cuireann FSS eolas breise agus comhairle ar fáil ar thoircheas agus breith agus cúram a thabhairt do naíonáin agus leanaí, treoir san áireamh ar bheathú, codladh agus riochtaí sláinte coiteanna.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 4 Feabhra 2022