Tacaíochtaí do dhúlagar iarbhreithe

Réamhrá

Bíonn g dúlagar iarbhreithe ar 10 go 15% de mhná laistigh den chéad bhliain tar éis dóibh leanbh a shaolú. Uaireanta tosaíonn comharthaí an dúlagair iarbhreithe mar ísle brí iarbhreithe agus ansin éiríonn siad níos measa. I gcás roinnt ban, tógann sé tamall na comharthaí a fhorbairt agus d’fhéadfadh go mbeadh siad ríleir nuair a shroicheann do leanbh 4 go 6 mhí d’aois.

Bíonn comharthaí an dúlagair iarbhreithe difriúil ag brath ar an duine. D’fhéadfadh go mbeadh comharthaí éadroma nó troma ort. Is cuma cén cineál comharthaí atá ort, tá tacaíochtaí ar fáil chun cabhrú leat.

Tacaíochtaí do dhúlagar iarbhreithe

Má cheapann tú go bhfuil dúlagar iarbhreithe ort, tá sé tábhachtach cabhair a lorg. Féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh le d’altra sláinte poiblí nó glaoch a chur ar do dhochtúir teaghlaigh am ar bith chun conas mar ata tú ag mothú a phlé. Mura mothaíonn tú go bhfuil tú in ann glaoch a chur ar do dhochtúir teaghlaigh, féadfaidh tú iarraidh ar dhuine a bhfuil muinín agat as (mar shampla páirtí, cara nó ball teaghlaigh) coinne a dhéanamh ar do shon.

Tá eagraíochtaí eile, lena n-áirítear carthanais agus grúpaí tacaíochta tuismitheoirí, ann freisin.

Cuimsíonn roinnt cuideachtaí árachais sláinte príobháideacha cumhdach do sheirbhísí comhairleoireachta faoina bpleananna máthair agus leanbh. Fiosraigh le d’árachóir le fáil amach céard atá ar fáil duit.

Postnatal Depression Ireland

Is eagraíocht neamhbhrabúis é Postnatal Depression Ireland a chuireann eolas, tacaíocht agus cairdeas ar fáil saor in aisce do mhná a bhfuil dúlagar iarbhreithe orthu. Óstálann siad maidin caife agus cruinnithe tacaíochta freisin.

Is féidir teagmháil a dhéanamh ar 021 4922083, nó 086 7872107. Nó is féidir leat ríomhphost a sheoladh chuig support@pnd.ie.

Cuidiú

Is carthanas tacaíochta deonach tuismitheoir-le-tuismitheoir é Cuidiú a ofrálann eolas saor in aisce faoi dhúlagar iarbhreithe. Tá lucht tacaíochta tuismitheora le tuismitheoir ag an gcarthanas freisin ar féidir leo comhrá a dhéanamh agus éisteacht leat trí r-phost, teileafón nó ar líne. Faigh sonraí teagmhála dod’ oibrí tacaíochta áitiúil ar Láithreán Gréasáin Cuidiú.

Parentline

Líne chabhrach rúnda náisiúnta is ea Parentline a ofrálann tacaíocht, eolas agus treoir ar gach gné de thuismitheoireacht, lena n-áirítear dúlagar iarbhreithe. Is féidir leat glaoch orthu chun comhairle gan ainm d’ainm a lua ar 1890 927277 nó 01 8733500 Luan go Déardaoin 10rn go 9in, agus Dé hAoine 10rn go 4in.

Na Samáraigh

Más gá duit labhairt le duine ar an bpointe boise, glaoigh ar na Samáraigh saor in aisce ar 116 123. Tá an líne chabhrach seo oscailte 24/7, 365 lá sa bhliain.

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh freisin leis na Samáraigh trí ríomhphost ag jo@samaritans.ie, nó an tríd an aip féinchabhrach a íoslódáil.

Aware

Is líne chabhrach saor in aisce do dhuine ar bith atá 18 mbliana d’aois agus níos sine í Líne Tacaíochta Aware. Má theastaíonn tacaíocht agus eolas uait faoi do mheon (nó meon cara nó duine muinteartha), is féidir leat saorfhón 1800 80 48 48 a úsáid nó ríomhphost a sheoladh chuig supportmail@aware.ie.

Téacs 50808

Is seirbhís téacs 24/7 saor in aisce é 50808, a ofrálann gach rud ó chomhrá ceansaithe go tacaíocht láithreach do dhaoine atá ag fulaingt ghéarchéim mheabhairshláinte nó mhothúchánach. Tá an tseirbhís maoinithe ag FSS.

Cuir téacs chuig HELLO go 50808 chun comhrá a thosú, nó tabhair cuairt ar Láithreán Gréasáin 50808 chun tuilleadh sonraí a fháil.

Comhairle do theaghlaigh agus do chairde

Má cheapann tú go bhfuil dúlagar iarbhreithe ag duine a bhfuil cion agat uirthi, tá sé tábhachtach na comharthaí a aithint agus cuimhnigh go bhfuil sé in chóireáilte.

Beidh ort go leor tacaíochta, cabhrach agus spreagtha a thabhairt le linn na tréimhse seo. Mar is tharlaíonn le gach tinneas, d’fhéadfadh go mbeadh an téarnamh mall agus go mbeidh dea-laethanta droch-laethanta ann. Déan iarracht a bheith foighneach agus tuisceanach.

comhairle ag FSS do chomhpháirtithe agus do theaghlaigh, nó is féidir leat teagmháil a dhéanamh le do dhochtúir teaghlaigh chun comhairle a fháil ar conas cabhrú leat. Tá faisnéis ar Láithreán Gréasáin ‘Nurture Health’ freisin maidir le conas tacú le duine a bhfuil dúlagar iarbhreithe uirthi.

Tabhair aire duit féin freisin

Is cúis imní agus struis é tacú le duine a bhfuil dúlagar iarbhreithe uirthi. Cuimhnigh ar aire a thabhairt duit féin i rith an ama seo freisin.

Labhair le do chairde nó le do mhuintir faoin gcaoi a bhfuil tú ag mothú, agus iarr cabhair orthu má theastaíonn sí uait. Nó, is féidir leat teagmháil a dhéanamh le do dhochtúir teaghlaigh chun comhrá faoi aon imní atá ort.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 10 Márta 2021