Seirbhísí do shealbhóirí cárta leighis agus cárta cuairte DG

Réamhrá

Le cárta leighis, is féidir leat go leor seirbhísí poiblí a fháil saor in aisce. Le cárta cuairte DG, is féidir leat cuairteanna saor in aisce ar Dhochtúirí Teaghlaigh a fháil.

Má tá cárta leighis nó cárta cuairte DG agat, caithfidh do dhochtúir cóireáil a chur ort ar an mbealach céanna a gcaitheann siad othair phríobháideacha.

Íocann Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) as an tseirbhís seo tríd an tSeirbhís Aisíocaíochta Cúraim Phríomhúil (PCRS).

Seirbhísí saor in aisce le cárta leighis nó cárta cuairte DG

Free services covered by a medical card or GP visit card
  Cárta leighis Cárta cuairte DG

Free GP (family doctor) services, including out-of-hours services 

Seirbhísí DG (dochtúir ginearálta) saor in aisce, lena n-áirítear seirbhísí lasmuigh d’uaireanta oibre Seirbhísí DG (dochtúir ginearálta) saor in aisce, lena n-áirítear seirbhísí lasmuigh d’uaireanta oibre

Diabetes Cycle of Care

Prescribed drugs and medicines —prescription charges apply

Tástálacha fola chun fadhb a dhiagnóiseadh nó chun monatóireacht a dhéanamh air

In-patient public hospital services, out-patient services and medical appliances

Tástálacha fola chun fadhb a dhiagnóiseadh nó chun monatóireacht a dhéanamh air

Dental checks, eye tests and ear tests

Tástálacha fola chun fadhb a dhiagnóiseadh nó chun monatóireacht a dhéanamh air

Some personal and social care services, for example, public health nursing, social work services and other community care services

Tástálacha fola chun fadhb a dhiagnóiseadh nó chun monatóireacht a dhéanamh air

Short-term counselling for mild to moderate psychological difficulties, using the Counselling in Primary Care Service 

Tástálacha fola chun fadhb a dhiagnóiseadh nó chun monatóireacht a dhéanamh air
Timthriall Cúraim Diaibéiteas Tástálacha fola chun fadhb a dhiagnóiseadh nó chun monatóireacht a dhéanamh air

Non-medical benefits

   

Free school transport charges

Tástálacha fola chun fadhb a dhiagnóiseadh nó chun monatóireacht a dhéanamh air

Financial help with buying schoolbooks in certain schools

Tástálacha fola chun fadhb a dhiagnóiseadh nó chun monatóireacht a dhéanamh air
Drugaí agus cógais ar oideas — tá táillí oideas i bhfeidhm Tástálacha fola chun fadhb a dhiagnóiseadh nó chun monatóireacht a dhéanamh air

Reduced rate of USC

x

Seirbhísí éigeandála agus lasmuigh d’uaireanta oibre do shealbhóirí cárta cuairte liachta agus dochtúirí teaghlaigh

Má tá cárta leighis agat, ní mór do do DG seirbhísí éigeandála a sholáthar duit féin agus dá n-othar cárta leighis eile nó iad a shocrú. Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi tháillí as dul chuig an rannóg éigeandála.

D’fhéadfadh go mbeadh córas róta ag do DG le dochtúirí eile chun traschlúdach a sholáthar do chásanna lasmuigh de ghnáthuaireanta do shealbhóirí cárta leighis agus cárta cuairte DG.

Seirbhísí leighis nach bhfuil clúdaithe

Fiú má tá cárta leighis nó cárta cuairte DG agat, ní gá do do DG na seirbhísí seo a leanas a sholáthar saor in aisce:

  • Tástálacha súl le haghaidh ceadúnas tiomána
  • Tuarascálacha árachais saoil
  • Teastais leighis chun neamhláithreacht ón obair a mhíniú

Má theastaíonn tuairisc leighis uait chun iarratas a dhéanamh ar íocaíocht leasa shóisialaigh, féadfaidh an Roinn Coimirce Sóisialaí an táille a chlúdach.

Seirbhísí eile atá clúdaithe ag cárta leighis

Más sealbhóir cárta leighis thú, íocann tú ráta laghdaithe den Mhuirear Sóisialta Uilíoch ar d’ioncam, má tá sé os cionn na teorann díolúine.

I mBuiséad 2024, d’fhógair an Rialtas go bhfuil an ráta laghdaithe den Mhuirear Sóisialta Uilíoch (MSU) do shealbhóirí cárta leighis á fhadú go dtí an 31 Nollaig 2025. Baineann rátaí laghdaithe MSU le daoine a bhfuil cárta leighis iomlán acu agus ioncam de €60,000 nó níos lú in aghaidh na bliana.

Seirbhísí oideachais agus scoile

Má tá cárta leighis agat, d’fhéadfá a bheith díolmhaithe ó tháillí iompair scoile agus ó tháillí scrúduithe stáit a íoc i scoileanna dara leibhéal atá maoinithe go poiblí. Féadfaidh tú cúnamh airgeadais a fháil chun leabhair scoile a cheannach i scoileanna áirithe.

Tuilleadh faisnéise

Is féidir leat tuilleadh faisnéise a léamh faoi chártaí leighis agus faoi chártaí cuairte DG. Seiceáil an bhfuil tú i dteideal cárta leighis nó cárta cuairte DG leis na tástálacha acmhainne do dhaoine faoi 70 bliain d’aois agus an tástáil acmhainne do dhaoine os cionn 70 bliain d’aois.

Is féidir leat léamh faoi chárta cuairte DG do leanaí faoi 8 mbliana d’aois agus faoi tháillí oidis do shealbhóirí cárta leighis.

Is féidir leat tuilleadh faisnéise a fháil ar an gcárta leighis agus ar an gcárta cuairte DG ar shuíomh Gréasáin FSS. Is féidir leat tuilleadh sonraí a fháil i dTreoirlínte Measúnaithe FSS le haghaidh cártaí leighis agus cártaí cuairte DG.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 24 Samhain 2023