Seirbhís Lasmuigh d’uaireanta Dochtúirí Teaghlaigh

Réamhrá

In Éirinn, tugtar DG (dochtúir ginearálta) ar do dhochtúir teaghlaigh áitiúil. De ghnáth is é DG an chéad dochtúir a fheicfidh tú maidir le tinnis neamhéigeandála agus saincheisteanna sláinte.

Uaireanta oscailte in Éirinn do dhochtúirí teaghlaigh (DGanna)

Oibríonn an chuid is mó de DGanna ó Luan go hAoine ach is féidir a n-uaireanta oscailte a athrú. DG a oibríonn taobh amuigh d’uaireanta oibre i rith na hoíche agus ar an deireadh seachtaine.

Mura bhfuil do cheist leighis práinneach, ba cheart duit coinne a dhéanamh chun do DG a fheiceáil le linn a n-uaireanta clinic.

Má tá do cheist leighis práinneach agus má theastaíonn uait do DG a fheiceáil lasmuigh dá n-uaireanta clinic, féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh le do sheirbhís DG áitiúil lasmuigh de ghnáthuaireanta. Ní sholáthraíonn an tseirbhís seo gnáthchoinní clinic.

Conas a oibríonn an tseirbhís DG lasmuigh de ghnáthuaireanta?

Ní mór duit coinne a dhéanamh chun an tseirbhís DG lasmuigh de ghnáthuaireanta a úsáid. Níl aon áis buail isteach ann.

Tá an tseirbhís lasmuigh de ghnáthuaireanta ar fáil san oíche agus ag an deireadh seachtaine.

Má chuireann tú glaoch ar do DG lasmuigh de ghnáthuaireanta oibre, gheobhaidh tú teachtaireacht thaifeadta de ghnáth le sonraí teagmhála do sheirbhís DG áitiúil lasmuigh d’uaireanta oibre. Soláthraíonn láithreán gréasáin Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) liosta uimhreacha gutháin don tseirbhís lasmuigh de ghnáthuaireanta oibre.

Nuair a ghlaonn tú ar sheirbhís DG lasmuigh de ghnáthuaireanta oibre, labhróidh tú le haltra ar dtús faoi na hairíonna atá agat (nó ag do leanbh). Déanfaidh an t-altra measúnú cliniciúil ar cibé acu an bhfuil:

  • Comhairle altranais ar an teileafón
  • Coinne le DG
  • Cuairt bhaile
  • Atreorú chuig an Rannóg Timpistí agus Éigeandála (T&É)
  • Nó otharcharr

Má chinneann an t-altra gur gá duit an dochtúir lasmuigh d’uaireanta oibre a fheiceáil, tabharfaidh siad coinne duit.

Cé mhéad a chosnaíonn seirbhís DG lasmuigh de ghnáthuaireanta?

Tá do choinne leis an DG lasmuigh de ghnáthuaireanta saor in aisce má tá cárta leighiscárta cuairte DG agat. Caithfidh tú do chárta a thabhairt leat nó gearrfar táille ort as an choinne.

Mura bhfuil cárta leighis nó cárta cuairte DG agat, gearrfar táille ort mar othar príobháideach. Déan teagmháil le do sheirbhís DG áitiúil lasmuigh d’uaireanta oibre chun fáil amach cé mhéid a bheidh ort a íoc as comhairliúchán.

Déan teagmháil le do sheirbhís DG lasmuigh de ghnáthuaireanta

Is féidir leat sonraí teagmhála do sheirbhís áitiúil a fháil ar liosta FSS DG lasmuigh d’uaireanta oibre.

Tuilleadh faisnéise

Má tá tú féin nó duine den teaghlach ag mothú tinn, is féidir leat comhairle phraiticiúil a fháil faoi conas aire a thabhairt duit féin ar undertheweather.ie. Tá A-Z Sláinte úsáideach freisin ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte maidir le riochtaí agus cóireálacha leighis.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 31 Iúil 2023