Cuideachta imithe as gnó

Réamhrá

Stopann gnóthaí ag feidhmiú ar chúiseanna éagsúla. Má bhíonn tionchar ag dúnadh gnó ort, b’fhéidir nach bhfuil tú cinnte faoi do chearta tomhaltóirí.

Is téarmaí iad na téarmaí dul isteach i riarachán, scrúdaitheoireacht, leachtúglacadóireacht na téarmaí go léir a úsáidtear chun cur síos a dhéanamh ar an áit a bhfuil cuideachta i mbaol, nó ina bhfuil, gnó ag dul as oifig. Léigh tuilleadh faoi ghnó a dhúnadh nó a dhíol.

Nuair a dhúnann cuideachta nó nuair a bhíonn sé imithe as gnó, d’fhéadfá airgead a chailleadh:

 • má d’íoc tú go hiomlán as táirge nár seachadadh nó as seirbhís nár soláthraíodh
 • Má d'íoc tú éarlais
 • Cheannaigh tú dearbhán bronntanais nó cárta bronntanais nár úsáideadh go fóill
 • Cheannaigh tú táirge atá lochtach

Leideanna ginearálta maidir le dúnadhgnó

Mura féidir leat an chuideachta a bhaint amach nó más mian leat a sheiceáil an ndeachaigh siad as gnó, seiceáil a n-ainm ar an Oifig um Chlárú Cuideachtaí (CRO). Is féidir faisnéis faoi chuideachtaí atá bunaithe sa Ríocht Aontaithe a fháil ar Theach na gCuideachtaí.

Is feidir leat:

 • Tabhair cuairt ar an áitreabh gnó nó ar an láithreán gréasáin - Seiceáil féachaint an bhfuil fógra curtha suas, ag tabhairt aon faisnéis teagmhála breise duit.
 • Faigh amach do roghanna chun íocaíocht a chur ar ceal - Má d’íoc tú le cárta creidmheasa nó cárta dochair, déan teagmháil le do bhanc le féachaint an féidir táillí a fhreaschur toisc nach bhfuil na hearraí agus na seirbhísí faighte. Tugtar aisíocaíocht air seo.
 • Déan taighde le féachaint an bhfuil an gnó ceadúnaithe nó ina bhall d’eagraíocht - I gcásanna áirithe, d’fhéadfá a bheith i dteideal cúitimh. Mar shampla, má théann gníomhaireacht taistil cheadúnaithe as gnó agus murar soláthraíodh na seirbhísí taistil íoctha, d’fhéadfá a bheith i dteideal éileamh a dhéanamh faoina gcosaint dócmhainneachta.

Cad iad mo chearta?

Braitheann cibé an bhfaigheann tú do chuid airgid ar ais ar an gcás aonair. Nuair a dhúnann gnó, is iad na fadhbanna coitianta ná:

 • Tá an chuideachta imithe faoi leachtú glacadóireachta
 • Tá úinéir nua ann
 • Tá dearbhán bronntanais nó nóta creidmheasa agat gan úsáid
 • Tá éarlais íoctha agat ach ní bhfuair tú na hearraí nó an tseirbhís
 • Tá do chuid earraí lochtach anois

Cuideachta imithe faoi leachtú nó glacadóireacht

Má tá leachtaitheoir nó glacadóir ceaptha, ní bheidh an chuideachta á rith ag a húinéir a thuilleadh. Go hiondúil bíonn airgead ag an gcuideachta ag roinnt creidiúnaithe (go bhfuil airgead ag duine nó ag cuideachta a bhfuil airgead ag dul dó). Má theipeann ar ghnó sula bhfaigheann tú táirge nó seirbhís, is creidiúnaí thú freisin.

Faigh sonraí an leachtaitheora nó an ghlacadóra (an duine atá freagrach as fiacha na cuideachta a shocrú) agus déan éileamh i scríbhinn. Ba cheart duit:

 • Na sonraí seo a leanas a sholáthar faoin táirge ar íoc tú as
 • Na sonraí seo a leanas a sholáthar faoi cé mhéad airgid atá dlite duit
 • Seo a leanas a sholáthar maidir le cad ba mhaith leat dóibh a dhéanamh (mar shampla, socrú a dhéanamh chun an t-earra a sheachadadh nó aisíoc iomlán)

Mar sin féin, níl aon ráthaíocht go n-éireoidh le d’éileamh. Tá rialacha ann maidir leis an tosaíocht a thabharfar d’fhiacha éagsúla atá dlite. Go ginearálta, déileálfar leat mar chreidiúnaí neamhurraithe. Is creidiúnaithe urraithe iad na Coimisinéirí Ioncaim, bainc agus fostaithe cuideachta, mar sin faigheann siad a gcuid airgid ar ais roimh aon chustaiméirí. Ciallaíonn sé seo go mb’fhéidir nach mbeidh aon airgead fágtha chun tú a íoc tar éis do na creidiúnaithe urraithe an méid atá dlite a fháil.

Má tá úinéir nua ann

Má tá an chuideachta díolta le húinéir nua, ní mór duit a fháil amach ar ghlac siad le dliteanais an úinéara roimhe sin agus an bhfuil siad sásta éilimh a urramú. Ní chaithfidh an t-úinéir nua:

 • A bheith freagrach as orduithe a cuireadh leis an úinéir roimhe sin a chomhlánú maidir le hearraí agus seirbhísí nár seachadadh
 • Dearbháin bronntanais nó cártaí bronntanais a d’eisigh an t-úinéir roimhe sin a urramú
 • Deisiú táirgí lochtacha a dhíol an t-úinéir roimhe sin

Tá dearbhán bronntanais nó nóta creidmheasa agam nach bhfuil úsáidte

Má théann an chuideachta dá bhfuil dearbhán nó nóta creidmheasa agat as gnó, níl cearta foirmiúla agat chun aisíocaíocht a fháil. Tá sé seo amhlaidh toisc go bhfuil an t-úinéir roimhe seo freagrach as dearbhán bronntanais agus nóta creidmheasa. Éiríonn an dearbhán ina fhiach nár íoc an chuideachta agus is creidiúnaí neamhurraithe thú.

Is fiú fiafraí fós an ndéanfaidh an riarthóir, an glacadóir, an leachtaitheoir nó an t-úinéir nua an dearbhán a onóir ach ní dócha go bhfaighidh tú aon airgead ar ais.

Tá éarlais íoctha agam nó tá mo tháirge ar ordú

Má tá éarlais íoctha agat ar earraí nó ar sheirbhísí agus má théann an chuideachta as gnó sula ndéantar an seachadadh, d’fhéadfadh go mbeadh sé an-deacair ort an rud ar d’íoc tú as nó aisíocaíocht a fháil.

Déan teagmháil leis an riarthóir, glacadóir nó leachtaitheoir le féachaint an féidir leat do tháirge nó airgead a fháil ar ais. Seans nach bhfuil aon airgead fágtha ag an ngnó chun tú a íoc.

Má d’íoc tú an éarlais le cárta dochair nó le cárta creidmheasa, déan teagmháil le do bhanc nó le do sholáthraí cárta le féachaint an ndéanfaidh sé an t-idirbheart a aisiompú trí úsáid a bhaint as an bpróiseas aismhuirir.

Tá airgead fós faoi chomaoin agam ar rud éigin a cheannaigh mé ar chreidmheas

Má tá airgead fós le híoc agat as rud éigin a cheannaigh tú ar chreidmheas (mar shampla, trí Fhruilcheannach), beidh ort fós d’íocaíochtaí a dhéanamh fiú má dhúnann an gnó. Cuirtear an creidmheas ar fáil trí chuideachta airgeadais atá ar leithligh ón miondíoltóir.

Cad faoi earraí nó seirbhísí lochtacha?

Go ginearálta, nuair a bhíonn earra lochtach tá sé de cheart agat deisiúchán, athsholáthar nó aisíocaíocht a iarraidh ar an díoltóir. Mar sin féin, má tá an chuideachta imithe as gnó, bíonn sé níos deacra é a réiteach dá bharr.

Chun earra lochtach a shocrú, earra nua a fháil nó aisíocaíocht a fháil, déan iarracht:

 • Teagmháil a dhéanamh leis an úinéir, nó leis an riarthóir, leis an nglacadóir nó leis an leachtaitheoir nua féachaint an réiteoidh siad an fhadhb duit
 • Seic a dhéanamh ar tháinig an táirge le ráthaíocht monaróir nó baránta.

Má tá ráthaíocht nó barántas ann, ba cheart duit na téarmaí agus coinníollacha a sheiceáil:

 • le feiceáil an bhfuil sé fós bailí (mar shampla, níl sé imithe in éag)
 • le feiceáil an bhfuil an locht clúdaithe agus an bhfuil tú i dteideal a fháil.
 • Conas éileamh a dhéanamh

Lean an próiseas éilimh luaite agus déan teagmháil leis an monaróir a luaithe is féidir.

Cá háit a bhfaighidh tú tuilleadh cabhrach

Má tá cuideachta imithe i gcruachás, agus mura bhfuair tú an méid a d'íoc tú as, is féidir leat iarracht a dhéanamh airgead a fháil ar ais trí aisíocaíocht a iarraidh. Ní bhaineann sé seo ach amháin má d’íoc tú as an táirge nó as an tseirbhís le cárta dochair nó cárta creidmheasa. Déan teagmháil le do bhanc nó soláthraí cárta le fáil amach an ndéanfaidh sé an t-idirbheart a aisiompú (ar a dtugtar an próiseas aisíocaíocht).

Tá scéimeanna cosanta ag roinnt modhanna íocaíochta eile (mar shampla, cosaint ceannaitheoirí PayPal). Tá tuilleadh faisnéise ag an CCPC ar aisíocaíocht.

Tuilleadh faisnéise

Déan teagmháil leis na cuideachtaí tomhaltóirí seo a leanas le haghaidh comhairle agus tacaíochta:

 • Trádálaithe atá bunaithe in Éirinn: Déan teagmháil leis an gCoimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí (CCPC)
 • Trádálaithe atá lonnaithe i dtír AE eile: Déan teagmháil leis an Lárionad Eorpach do Thomhaltóirí (ECC) Éire

Faigh tuilleadh faisnéise faoi eagraíochtaí um chosaint tomhaltóirí.

An Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí

Teach Bloom
Sráid an Iarnróid
Baile Átha Cliath 1
D01 C576

Uaireanta Oscailte: Línte oscailte Luan-Aoine, 9rn - 6in
Teil: (01) 402 5555 and (01) 402 5500
Láithreán Gréasáin: http://www.ccpc.ie

ECC Éire

Teach Bloom
Sráid an Iarnróid
Baile Átha Cliath 1
D01 C576

Láithreán Gréasáin: http://www.eccireland.ie/
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 27 Aibreán 2022