Lóistín do dhaoine scothaosta

Cad is lóistín?

Más duine scothaosta tú agus má éiríonn do theach mí-oiriúnach, nó mura bhfuil tú in ann nó mura dteastaíonn uait cónaí i d’aonar, féadfaidh tú smaoineamh ar aistriú chuig teach príobháideach úinéara tí.

Tugtar lóistín ar seo agus eagraíonn Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) é i bpobail.

Is é an sealbhóir tí an duine ar leis an teach é. Beidh siad freagrach as an cúram a theastaíonn uait a thabhairt duit chomh maith le béilí atá cothaitheach agus éagsúil.

Níl an scéim lóistín amach ar fáil i ngach ceantar. Is féidir uasmhéid de sheisear a chur ina gconaí in aon teach amháin.

Cén chaoi a n-oibríonn an scéim lóistín?

Agus do chuid riachtanas á gcur san áireamh, ní mór don FSS a sheiceáil go bhfuil an teach oiriúnach duit chun cónaí ann.

Seiceálfaidh FSS freisin:

  • Gur duine oiriúnach é an sealbhóir tí chun aire a thabhairt duit
  • Go bhfuil an sealbhóir tí in ann cúram oiriúnach leordhóthanach, bia cothaitheach agus éagsúil a thabhairt duit, agus go mbeidh sé ar fáil agus i láthair
  • Go bhfuil meas ag sealbhóir an tí ar do phríobháideachas

Is féidir leat na caighdeáin lóistín, glaineachta agus sábháilteachta a léamh.

Cé mhéad a chosnaíonn lóistín?

Seans go mbeidh ort méid a chomhaontaigh FSS agus sealbhóir an tí a íoc. Íocfaidh FSS suas le leath de ráta seachtainiúil an Phinsin Stáit (Neamh-Ranníocach) leis an sealbhóir tí freisin.

Conas gearán a dhéanamh faoi do lóistín

Má tá tú ar lóistín is féidir leatsa nó le duine éigin atá ag gníomhú ar do shon gearán a dhéanamh leis an Oifig Sláinte Áitiúil.

Féadfaidh tú gearán a dhéanamh faoin teach ina bhfuil tú ag fanacht, an chothabháil, an cúram atá á fháil agat agus do leas.

Is féidir leat léamh faoi conas gearán a dhéanamh faoi do lóistín.

Eagraíochtaí ar féidir leo cabhrú leat

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 26 Meitheamh 2023