Seirbhísí sláinte do sheanóirí

  • The Home Support Service helps older people to continue living in their own homes when they need support to do so.

  • Cuireann an tÚdarás um Cháilíocht agus Eolas Sláinte (ÚCES) caighdeáin náisiúnta cáilíochta i bhfeidhm i dtithe altranais idir phríobháideach agus phoiblí. Is féidir tuarascálacha faoi na cigireachtaí a fháil uathu.

  • Tá cur síos anseo ar an bhfaoiseamh cánach atá ar fáil ar tháillí tithe altranais agus ar son gaolta cleithiúnacha. Faisnéis maidir le creidmheas cánach agus conas iarratas a dhéanamh ar fhaoiseamh cánach.

  • Ta rialacha a bhaineann le socruithe na Limistéir Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte i gcomhair lóistín sheachtrach do dhaoine aosta in Eireann.

  • Tá an scéim seo dúnta d'iarratasóirí nua ó 27 Meán Fómhair 2009.

  • Life Event Document Tá raon d’íocaíochtaí agus sheirbhísí ar fáil in Éirinn chun tacaíocht a thabhairt do dhaoine aosta a éiríonn tinn nó a thiteann faoi mhíchumas. Eolas maidir le tacaíochtaí ioncaim, cúram sláinte, tithíocht, cánachas agus cúram a thabhairt do dhuine eile.
  • Life Event Document Is féidir le formhór na ndaoine aosta agus na ndaoine óga atá breoite go hainsealach leanúint ar aghaidh ag maireachtáil sa bhaile le tacaíocht ón FSS agus óna dteaghlaigh. Faisnéis maidir le bogadh ón mbaile go cúram fadchónaithe, dá mbeadh sé riachtanach nó inmhianaithe.
  • Má bhogann daoine chuig tithe altranais cláraithe, d'fhéadfadh siad tacaíocht airgeadais faoin Scéim Tacaíochta do Thithe Altranais ón FSS a fháil.