Altraí Sláinte Poiblí

Cad is altra cúram sláinte poiblí ann?

Is altraí cláraithe iad altraí sláinte poiblí (PHN) atá fostaithe ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS). Is minic a bhíonn siad lonnaithe i d’ionad sláinte áitiúil agus oibríonn siad sa phobal, ag clúdach ceantar geografach ar leith. Oibríonn altraí sláinte poiblí i scoileanna, in ionaid sláinte, i gcúram lae, in ionaid phobail agus i dtithe daoine.

Cad a dhéanann altra sláinte poiblí?

Oibríonn altraí sláinte poiblí mar chuid den fhoireann cúram sláinte atá lonnaithe in ionaid sláinte áitiúla FSS, in ionaid chúraim phríomhúil agus sa phobal.

Oibríonn altraí sláinte poiblí le dochtúirí teaghlaigh (LG), altraí cleachtais, ospidéil, ospísí agus seirbhísí áitiúla eile ar nós seirbhísí do dhaoine gan dídean agus andúile.

Seirbhísí do dhaoine fásta

Is féidir leat bunchúram altranais, comhairle agus cúnamh a fháil ó altra sláinte poiblí. Is féidir leo tú a atreorú chuig seirbhísí cúraim pobail eile ar nós fisiteiripe, cosliacht agus cúram faoisimh.

I gceantair áirithe, coimeádann altraí sláinte poiblí clár de dhaoine scothaosta agus tugann siad cuairt orthu mar chuid dá gcuid oibre. Uaireanta, cuirtear é seo ar fáil freisin do dhaoine faoi mhíchumas.

Seirbhísí nuabheirthe

Má bhí leanbh agat le déanaí tabharfaidh an altra sláinte poiblí cuairt ort agus ar do nuabheirthe i do theach laistigh de 6 seachtaine ón mbreith. Léigh tuilleadh faoi chúram máithreachais agus an altra sláinte poiblí.

Seirbhísí sláinte scoile

Tá baint ag altraí sláinte poiblí le socrú seirbhísí sláinte scoile.

An féidir liom dul chuig altra sláinte poiblí?

D’fhéadfá a bheith in ann seirbhísí altra sláinte poiblí a fháil má tá tú:

Cad is cúntóir cúram sláinte ann?

Féadfaidh FSS Cúntóirí Cúraim Sláinte a fhostú chun cabhrú leis an tseirbhís altranais sláinte poiblí. Soláthraíonn cúntóirí cúraim cúram pearsanta seachas seirbhísí baile ach tá roinnt forluí idir an méid a dhéanann siad agus an méid a dhéanann cúntóirí baile.

Conas iarratas a dhéanamh ar altra sláinte poiblí?

D’fhéadfadh do Dhochtúir Teaghlaigh tú a atreorú chuig d’altra sláinte poiblí áitiúil. Is féidir leat féin nó do theaghlach dul i dteagmháil leis an tseirbhís freisin trí d’ionad sláinte áitiúil nó d’Oifig Sláinte Áitiúil.

Is féidir leat teacht ar bhileog faoi sheirbhís na nAltraí Sláinte Poiblí i dteangacha éagsúla ar shuíomh Gréasáin an FSS.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 8 Lúnasa 2023