Cúram i do phobal

 • Tugtar seirbhísí cúraim phobail ar sheirbhísí sláinte phoiblí in Éirinn a sheachadtar sa phobal. Forbhreathnú ar sheirbhísí agus naisc le rannóga eile an tsuímh seo.

 • Déantar na seirbhísí teiripe saothair in Éirinn a dhearadh ar bhealach go bhféadfaidh siad cabhrú le daoine míchumasaithe an oiread neamhspleáchais agus is féidir a bhaint amach ina ngnáthshaol.

 • Is féidir seirbhísí fisiteiripe a chur ar fáil tríd an tseirbhís sláinte poiblí, agus tá siad ar fáil go príobháideach freisin.

 • Tá Altraí Sláinte Phoiblí fostaithe ag Feidhmeannacht Seirbhíse Sláinte chun réimhse seirbhísí cúraim sláinte sa phobal a sholáthar.

 • Tá cur síos sa cháipéis seo ar na seirbhísí oibre sóisialta atá soláthartha ag na seirbhísí sláinte phoiblí. Tá dualgas ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte seirbhísí oibre sóisialta áirithe a sholáthar.

 • Is éard atá i nDiaitéiteach/Saineolaithe Cothúcháin ná oibrí proifisiúnta sláinte a thugann comhairle agus eolas cruinn maidir le gach gné den chothú agus den aiste bia.

 • Déanann coslianna fadhbanna a bhaineann leis an gcos a scrúdú, a fháthmheas agus cóireáil a chur ar fáil dóibh. Cuireann cuid de na hOifigí Sláinte Áitiúil seirbhísí cosliachta ar fáil do dhaoine áirid atá ina dteideal.

 • Tá cur síos sa cháipéis seo ar na seirbhísí teiripe urlabhra agus teanga atá ar fáil ón tseirbhís sláinte poiblí. Conas atá seirbhísí seachadta agus conas iarratas a dhéanamh.

 • Tá clárú ceangailte ar dhá ghairm déag i láthair na huaire. Pléitear moltaí le haghaidh córas déanta gearán agus araíonachta sa doiciméad seo chomh maith.
  This document is in: Córas sláinte