Córas sláinte

 • Léiríonn seo an teidlíocht atá ag daoine a bhfuil cónaí orthu in Éirinn do sheirbhísí sláinte poiblí.

 • Tá clárú ceangailte ar dhá ghairm déag i láthair na huaire. Pléitear moltaí le haghaidh córas déanta gearán agus araíonachta sa doiciméad seo chomh maith.

 • Tá freagracht ag an Roinn Sláinte le haghaidh pleanála straitéiseach na seirbhísí sláinte. Forbhreathnú ar an Roinn Rialtais seo.

 • Tá na seirbhísí sláinte phoiblí soláthartha ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS). Róil, freagrachtaí, feidhm agus suíomh na FSS.

 • Tugann an cháipéis seo cur síos ar an tSeirbhís Aisíoctha do Chúram Príomhúil (an Bord Seirbhísí Liachta Ginearálta roimhe seo), a riarann íocaíochtaí chuig dochtúirí, cógaiseoirí agus fiachlóirí a chuireann seirbhísí ar fáil faoin tSeirbhís Aisíoctha do Chúram Príomhúil.

 • Léiríonn an doiciméad seo an teidlíocht atá ag cuairteoirí ar sheirbhísí sláinte.

 • Is dualgas é de chuid Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) seirbhísí éigeandála sláinte poiblí a chur ar fáil. Conas mar a dhéantar na seirbhísí a eagrú, cé atá i dteideal rochtain a fháil orthu agus conas is féidir rochtain a fháil ar chúnamh lasmuigh de ghnáthuaireanta i gcás éigeandála.

 • Rialacha maidir le gearáin i gcoinne FSS agus conas gearán a dhéanamh

 • Cuireann an doiciméad seo síos ar na rialacha a bhaineann faoi láthair le hárachas sláinte.

 • Tá cur síos sa cháipéis seo ar roinnt de na heagraíochtaí agus údaráis a bhfuil ról acu maidir le soláthar agus rialú na seirbhísí sláinte in Éirinn.

 • Soláthraíonn an tSeirbhís Abhcóideachta Othar faisnéis agus tacaíocht chun gearán a dhéanamh faoi ospidéal poiblí.